Service/Vedlikehold

  • Service/Vedlikehold - Constructor Norge AS

Service/Vedlikehold

Vi sikrer deg kontinuerlig drift!

Forutsetningen for kontinuerlig drift er at utstyr til enhver tid er oppgradert og vedlikeholdt.

Constructor hjelper deg med dette:

  • Vi anbefaler alle å tegne servicekontrakt og/eller NS-INSTA avtale
  • Vedlikehold gjennomføres i henhold til serviceplanen
  • Sertifiserte serviceteknikere på alle avdelingskontor
  • Systematisk oppfølging
  • Oppgradering av eksisterende anlegg
  • Ivaretar gjeldende lovverk, forskrifter og normer
  • Opplæring av softwarebrukere

Constructor Norge AS har egne montører og serviceteknikere som raskt kan bistå hvis det skulle være behov for dette. Egne avtaler kan og vil bli inngått for å sikre dere den service det til enhver tid er behov for i etterkant av en eventuell leveranse.