Finansiering / Leasing - Constructor Norge

Finansiering / Leasing

  • Finansiering

Finansiering / Leasing

Bruk pengene i driften. Constructor Norge AS tilbyr seg å finansiere lagrerinnredningen til attraktive vilkår - enten det gjelder pallereoler, stålreoler eller lagerautomater.

Med en finansieringsavtale kan dere betale deres lagerinnredning over en lengre periode, og unngå tunge engangskostnader. Leasing er i dag den vanligste formen for finansiering av store investeringer, og i prinsippet kan alt løst utstyr  inngå i en avtale.

Finansiering er en form for langtidsleie hvor leasingselskapet kjøper lagerreolene og siden overlater all bruksrett til brukeren gjennom en finansieringsavtale. Finansieringsperioden og kostnadene ved finansiering er justert til å inkludere utstyrets levetid, vanligvis mellom 3-5 år.

Fordeler

"Du skal eie det som stiger i verdi og finansiere det som faller i verdi"

  • Finansiering  belaster ikke investeringsbudsjettet eller andre trekkrettigheter
  • Fleksibelt samarbeid med mulighet for teknologsikkerhet
  • Frigjør kapital til andre formål
  • Ingen momsutlegg på anskaffelseskost
  • Konverter investering til en driftskostnad
  • Frigjør selskapets vekstpotensial
  • Forenkler styring og budsjettering

Listen ovenfor er gjeldende under forusetning av at Constructor Finance godkjenner kreditt, og en måned fra utskirftdatoen på finansieringavtalen.