NS/EN-Sikkerhetsettersyn - Constructor Norge

NS/EN-Sikkerhetsettersyn

  • Sikkerhetsettersyn

NS/EN-Sikkerhetsettersyn

Constructor mener at vårt engasjement til våre kunder ikke stopper etter at våre produkter er levert og installert. Vår forpliktelse til sikkerhet omfatter også å hjelpe våre kunder med sikker drift og vedlikehold av våre produkter. Med våre sertifiserte og erfarne kontrollører tilbyr vi en enkel og kostnadseffektiv medode for å holde lageret tryggt og sikkert.

Våre ettersyn overholder nøye Arbeidstilsynets retningslinjer og all rådgivning samt reparasjonsarbeide er fullt forsikret. Etter hver kontroll utarbeides en detaljert rapport, som indikerer de områder som krever øyeblikkelig handling eller fremtidig oppmerksomhet ved hjelp av en enkel ”trafikklys”-indikator.

Etter første sikkerhetsettersyn vil det settes opp et INSTA-skilt der angir hvor og når siste kontroll er utført. Dette har en stor signalverdi både internt for deres personale, samt for myndigheter og samarbeidspartnere.   


 Bestill sikkerhetsettersyn her» 


 

Se hvordan et sikkerhetsettersyn foregår: