Iron Mountain AS - Arkivforvaltning

  • IronMountain1
  • IronMountain2
  • IronMountain3
  • IronMountain4
  • IronMountain5

Iron Mountain AS - Arkivforvaltning

Iron Mountain oppbevarer kartonger av gitte størrelser og må utnytte lokalenes volum optimalt. Alle kartonger må være tilgjengelig til en hver tid og anlegget skal betjenes av mange samtidige brukere.

Løsning:

Løsningen ble HI280 småvarereol i 3 plans mesanin løsning, med hylledybde 500 mm og inndeling som passer eksakt til kartongene.

Kapasitet:

Hyllemeter: 217 hyllemeter
Reollengde: 11 meter
Reolhøyde: 2x2,5 meter
Hyller i høyden: 12 stk