Flisekompaniet AS

  • Flisekompaniet1
  • Flisekompaniet2
  • Flisekompaniet3
  • Flisekompaniet4
  • Flisekompaniet5

Flisekompaniet AS

Flisekompaniet flyttet inn i nytt bygg hvor både lager og butikk skulle samlokaliseres. Optimal plassutnyttelse var kravet, både med hensyn til plassering av paller, smådeler og kontorer for lagerfunksjon.

Løsning:

Løsningen ble konvensjonelle pallreoler, P90-Silverline, med stolpebeskyttere for økt beskyttelse og optisk linjeføring for truck-førere, HI280 småvarereol med mesaninløsning for mindre handelsvarer og Cassette 900 flyttbare kontorer for lagerpersonalet. Kontorene ble integrert i reolsys- temene, det ene i mesaninens 2 etasje, og det andre integrert i Pallreolen.

Kapasitet:

Pallereol P90:
Pallplasser: 432 paller
Reollengde: 12-20 meter
Reolhøyde: 7 meter
Antall i høyden: 4/6 paller

HI280 Småvarereol:
Hyllemeter: 217 hyllemeter
Reollengde: 11 meter
Reolhøyde: 2x2,5 meter
Hyller i høyden: 7 stk