Skreddersydd løsning for FMC Kongsberg - Constructor Heisautomat - TORNADO - Constructor Norge

Skreddersydd løsning for FMC Kongsberg

  • FMC_1
  • FMC_2
  • FMC_3
  • FMC_4
  • FMC_5
  • FMC_6

Skreddersydd løsning for FMC Kongsberg

FMC Kongsberg løste sitt plassproblem med å utnytte en mesaninløsning til minste detalj. FMC's produkter har strenge krav i forhold til ESD, brann og sikkerhet. Plassering av arbeidsstasjoner og kontorer er nøye gjennomtenkt i forhold til god intern logistikk.  I leveransen inngår også en vare/personheis, 4 stk. elektrisk styrte hurtigporter, 12 stk. traverskraner og Tornado heisautomat, som gjør at alt av deler som brukes er i umiddelbar nærhet.

Løsning:

I dette prosjektet er det tatt hensyn til mange detaljer. Søyler, gulv og heisautomaten er spesialtilpasset kravet til ESD. Alle traverskraner ble montert med mesaninens søyleplassering som utgangspunkt. Gulvet på mesaninen flukter med eksisterende gulv i 2.etasje, og det er adkomst til mesaninen også fra den ”gamle” delen. Heisautomaten har en høyde på 8,4 meter,  åpning både i første og annen etasje. Begge åpninger utstyrt med in-outfeeder samt 2 traverskraner for å gjøre varehandteringen enkel. Mesaninens totale areal er ikke mer enn 255m2, men hver kvadratmeter er godt planlagt. Da blir løsningen optimal og ikke minst effektiv og brukervennlig.