3. parts logistikk - Constructor Norge

3. parts logistikk

  • Electrolux Distriparts, Jönköping - tredjeparts Logistikk - Constructor Norge AS

    Electrolux Distriparts, Jönköping

    Constructor gjorde en analyse basert på de viktigaste faktorene; plukkhastighet, lagerkapasitet og personal. Dette resulterte i en løsning som effektiviserte deres lager.