Telway fikk størst mulig antal palleplasser med shuttle system

  • Shuttle_NO_Telway_01
  • Shuttle_NO_Telway_02
  • Shuttle_NO_Telway_03
  • Shuttle_NO_Telway_07
  • Shuttle_NO_Telway_08

Telway fikk størst mulig antal palleplasser med shuttle system

Da Telway fikk en ny stor kunde med betydelig større volum enn virksomheten var vant til, ble det behov for å øke lagerkapasiteten. Første skritt var å flytte til nye lokaler.

Samtidig valgte Telway et shuttle-system som utnytter plassen fullt ut, så man kunne unngå ekstern lagring med alt det koster av tid og i håndtering. Constructor har levert to blokker med pallereoler og to shuttle-vogner, inkludert fjernkontroll og ladestasjon for batterier.

Telway-shuttle system

Løsningen

Fra varemottak kjøres pallene inn på shuttle-lageret, hvor de plasseres foran de forskjellige reolgangene. Shuttelen henter pallen ved reolens front og kjører den på plass inne i reolgangen. FIFO-håndtering er en viktig del av logistikken.

Dette styres enkelt ved å plukke hele paller fra bestemte batcher i henhold til dato. Samtidig plasseres paller fra samme batch i samme løp.

En viktig detalj er tilpasningen av reolhøyden i den ene side av lagerlokalet der en mesanin er installert med kontorer i andre etasje. Denne tilpasningen sikrer full utnyttelse av plassen under mesaninen og gir dermed ekstra pallplasser.

Telway-shuttle system

Plukk skjer også med shuttle som bringer pallen til reolens front, og derfra hentes den med truck. I shuttle-systemet oppbevares primært tv-tunere. Herfra bringes boksene til de forskjellige montasjestasjonene hvor de forskjellige pakkealternativene blir satt sammen.

Canal Digital, som er den største kunden, har hele 50 forskjellige pakkealternativer. De 13 ansatte på lageret pakker daglig opptil 5000 pakker.

Telway-shuttle system

Når batterinivået begynner å bli lavt, kjører shuttelen til reolens front. Oppladning av batterier skjer fortløpende. Derfor er det konstant batterier i ladestasjonen. Dette fordi Telway ønsker gode rutiner for prosessen.

Også sikkerheten er på topp, med stigebensbeskyttere på reolene og gulvstoppere foran løpene. Dette sikrer reolene mot påkjørsel fra truck. I tillegg til dette er det satt opp avskjermningsnett for personsikring på utsatte steder.

Om Telway

Telway er Norges ledende distributør av multimedia- og bredbåndsprodukter til teleoperatører. De tilbyr løsninger som omfatter produkter, logistikk og tekniske tjenester.

Telway leverer produkter innen DSL, fiber, kabel-TV, mobilt bredbånd og IPTV. Produktene kommer til lageret i skipscontainere, hovedsakelig fra Asia. Dette medfører lange leveringstider. Derfor er det viktig å ha et stort lager, så man ikke risikerer å gå tom.