GC Rieber Salt AS, Ålesund

  • GC-Rieber-Salt-AS-01
  • GC-Rieber-Salt-AS-02
  • GC-Rieber-Salt-AS-03
  • GC-Rieber-Salt-AS-04

GC Rieber Salt AS, Ålesund

GC Rieber ønsket et trygt, kompakt og raskt lagringssystem i deres uoppvarmede lager i Ålesund.

GC Rieber trengte å utvide lagerkapasiteten samtidig som de ønsket rask plukkhastighet og en generell bedre oversikt over alle produktene. GC Rieber lagrer saltsekker, som også påvirker miljøet på lageret.

Løsningen

Constructor leverte varmgalvaniserte reoler for å takle det salte miljøet, sammen med et skreddersydd Shuttle-system.  Med 2 stk. transportvogner oppnådde GC Rieber den hastigheten de ønsket på lageret samt en bedre oversikt til en hver tid. Transportvognene håndterer både tre og plastikkpaller med ulik dybde.

Kapasiteter

Type varer lagret: Paller med Saltsekker av ulik størrelse
System:

LIFO

Palledimensjoner: 1200 x 800mm,  1200 x 1000mm

Pallevekt:

1000 kg/ Max last på shuttle/transportvogn: 1500 kg.

Pallehøyde:

1600 mm

Kapasitet:

23 kjøreganger, 4 nivåer pr gang, 13 paller  i dybde pr nivå. Tot: 1012 pallplasser(euro)

 

Om GC Rieber Salt

GC Rieber Salt er en av de ledende leverandører av salt og relaterte produkter i Norden. De tilbyr et bredt spekter av salt og mineraler tilpasset de ulike markedene innenfor blant annet veivedlikehold, landbruk, fiskeforedling, næringsmiddel og oljeindustri.  Med en rekke lagre og terminaler i Norge og på sentrale punkter i Danmark imøtekommer de markedets krav til effektiv logistikk.