Arcus Kjemi AS

  • ArcusKjemi1
  • ArcusKjemi2
  • ArcusKjemi3
  • ArcusKjemi4

Arcus Kjemi AS

Arcus Kjemi flyttet inn i nybygde lokaler og ønsket optimal plassutnyttelse tilpasset sine behov. Det var et krav at mange operatører kunne betjene anlegget samtidig, og at tiltak skulle gjøres for å forkorte plukktid. Løsningen måtte inkludere sprinkleranlegg grunnet produktenes egen- skaper.

Løsning:

Løsningen ble konvensjonelle pallreoler, P90-Silverline, med gjennomløp på nedre plan for reduserte plukktider, integrert sprinkleranlegg og stolpebeskyttere for økt beskyttelse og optisk linjeføring for truck førere.

Kapasitet:

Pallplasser: 2868 paller
Reollengde: 40 meter
Reolhøyde: 7 meter
Antall paller i høyden: 4 paller