ASKO Vest AS

  • AskoVest1
  • AskoVest2
  • AskoVest3
  • AskoVest4

ASKO Vest AS

ASKO Vest flyttet inn i nybygde lokaler og ønsket optimal plassutnyttelse tilpasset sine behov. Det var et krav at mange operatører kunne betjene anlegget samtidig, og at tiltak skulle gjøres for å sikre både operatør, gods, reoler og trucker mest mulig effektivt.

Løsning:

Løsningen ble konvensjonelle pallreoler, P90-Silverline i kjøl-, frys- og tørrvareavdelinger, med stolpebeskyttere for økt beskyttelse og optisk linjeføring for truck førere, energiabsorberende gavlbeskyttere, pallstoppere, nettinghyller og merking.

Kapasitet:

Pallplasser: ca.30250 paller
Reollengde: 55-80 meter
Reolhøyde: 8 meter
Amtall paller i høyden: 5/6 paller