Recall, Vestby

  • Recall_1
  • Recall_2
  • Recall_3

Recall, Vestby

I 2008 sto Recall ovenfor en stor utfordring, å lagre flest mulig esker, på et veldig begrenset areal i det som skulle bli ett nytt arkivlager i Vestby. Constructor Norge og Recall kom i felleskap frem til en løsning som kombinerte Mobile Pallereoler, MOVO, med en smalgangsløsning.

 
Løsningen
Løsningen ble å bygge et lager med 8 like store soner (4x2). Det ble lagt skinner til MOVO i 7 av sonene, og den første leveransen besto av reoler til 2 soner.

Normalt sett ville en slik MOVO-løsning hatt kjøreganger på ca. 3500mm, men denne løsningen har kjøreganger på 1700mm. Dette reduserte lengden på bygget med over 7 meter.
En smalgangsløsning opereres med en svært smal spesialtruck. Dette minsker behovet for brede kjøreganger, og sparer dermed ytterligere plass. 

Eskene måtte kunne håndteres enkelt for hånd uten bruk av pall eller annen lastbærer. Det ble derfor valgt å sette inn nettinghyller på alle nivå. På denne måten tilfredsstilte man også krav til brannsikring og sprinkelanlegg. 

Løsningen som vi valgte å levere ble noe som utfordret det meste innenfor det vi vanligvis leverer. Det å bruke MOVO i smalgangsløsning er ikke vanlig, og heller ikke en så høy løsning som vi leverte(11,5m).

 

I 2013 supplerte Constructor Norge reoler til ytterligere en sone for Recall.

 

Kapasiteter:

Lagrede esker:  80640 stk. a 370x320x250MM
Lagrede esker: 31752 stk. a  570x380x370MM