Effektivt gjennomløp av 35 000 000 pizza i året

  • Orkla_NO
  • Movo_Orkla_NO

Effektivt gjennomløp av 35 000 000 pizza i året

Med en årsproduksjon på rundt 35 millioner pizzaer er det store krav til logistikken hos Orkla Foods Norge på Stranda. Bedriften hadde lenge ønsket seg et nytt fryselager, gjerne i direkte tilknytning til fabrikken i Svemorka.

Dette fryselager er nå en realitet og med mobile pallereoler og gjennomløpsreoler har Orkla optimeret logistikprosessen.

Pallet Flow

Dagens pizzaproduksjon foregår på to høyhastighetslinjer i Svemorka i tillegg på én høyhastighets- og én lavhastighetslinje i den opprinnelige fabrikken på Sløgstad. Etter at den nye fabrikken ble etablert har imidlertid all utekspedering blitt foretatt fra Svemorka.

Årsproduksjonen tilsier utekspedering av rundt 120.000 paller, men det er også store mengder som tilføres fabrikkene hver dag. Bare av ost går det med rundt 4.500 tonn i året. Kjøttet kommer ferdig prosessert og varmebehandlet, i all hovedsak fra Orklas fabrikk på Råbekken i Fredrikstad.

I tillegg til separat råvarelager klarte pizza-produsenten seg lenge med et ferdigvarelager på bare 1.600 kvadratmeter. Årsaken var at det ble produsert få varianter av pizzaene som effektivt lot seg blokkstable. Men med årene økte variantene fra opprinnelige ti, tolv til dagens ca. 40, inklusive eksportvariantene. Dessuten hadde produksjonsvolumene økt såpass at mange paller måtte sendes til Ålesund for mellomlagring.

Løsning:

Det nye fryselageret er på ca. 3.300 kvadratmeter og har en innvendig takhøyde på 11,5 meter. Lagringskapasiteten på 10.500 paller er fordelt på faste gjennomløpsreoler og tolv mobile reoler med en lengde på nær 30 meter.

Mobilvognene kan fylles 90 prosent og gjennomløpsreolene opp til 80 prosent. Dette har med sporing å gjøre og at man ikke blander ulike batcher i løpene. Hastigheten og hvor fort en batch blir solgt styrer valget av innlegging i de mobile reolene og gjennomløp.

Movo_Orkla

Orkla Foods har tre store varianter som står for 40 til 50 prosent av volumene og de ligger bare ti, tolv dager i gjennomløp. I de mobile reolene lagres varianter med lengre rulleringstid, hvis man da kan bruke det uttrykket om en gjennomsnittlig liggetid på 20 dager.

I begge reoltypene lagres det åtte paller i høyden og med to på hverandre på hvert bærejern. Det aller meste av håndteringen er også av dobbeltpall og utføres av kun to skyvemasttrucker med godt isolerte fryseromskabiner.

Orkla Foods Stranda leverer ex works og har i hovedsak tre norske kunder; Norges- Gruppen, Coop og Rema 1000. I tillegg til dagligvaregrossistene kommer transportsel¬skapene som kjører pizza til utlandet, og i snitt lastes det daglig opp åtte, ni semitrailere.