Rullebaner i lagerreol gav ekstra meget palleplads og smartere håndtering

  • Valsemollen_2
  • Valsemollen_3
  • Valsemollen_4
  • Valsemollen_5

Rullebaner i lagerreol gav ekstra meget palleplads og smartere håndtering

Valsemøllen er en tradisjonsrik møllevirksomhet, som hver dag året rundt maler korn i døgndrift. Som i alle andre virksomheter er også lageret en viktig brikke i forhold til å sikre effektivitet og god flow, uten flaskehalser og dobbeltarbeid.

Valsemøllen har nå et nytt lager på 3000 m2, med en kapasitet og funksjonalitet som er langt bedre harmonerende med behovet for inn- og utlagring.

Løsning:

Constructor har levert 2 reolanlegg med rullebaner. I det ene er rullebanene 10 paller dype, og på det 6 andre paller dype. Begge installasjonene har 3 nivåer og de rommer tilsammen 576 palleplasser. For å sikre reolerne mot truckpåkjørsel er det i gulvet ved både inn- og utlagring fastboltet truck-stoppere i form av kraftige signalgule vinkeljern.

Valsemøllen er sertifisert iht. BRC standardene, som har meget strenge krav til håndtering av hygiene. Derfor var det et krav fra Valsemøllens side, at rullebanene i det nederste niveået kunne vippes opp, så det var mulig å rengjøre gulvet under banene.

Kapasiteter:

Antall palleplasser: 576
Antall plukkenivåer: 3
Antall baner pr. installasjon: 36
Lagerareal: 300 m2