Bring Cargo installerer dypstabling fra Constructor

  • Deepstore_Bring_1
  • Deepstore_Bring_2
  • Deepstore_Bring_3

Bring Cargo installerer dypstabling fra Constructor

Da Bring Cargo AS besluttet å bygge nytt lager for mellomlagring av klippfisk, falt valget på dypstablingsreoler fra Constructor. En av de største utfordringen var at gulvet hadde fall mot sluk i midten av rommet og dette måtte nivelleres.

Det var et stort skifte for Bring, da virksomheten valgte å bygge lager på havnen i Ålesund. Behovet for mellomlagring har blitt større med årene. I dag disponerer Bring to tørrkjølerom på 250 m2 og 625 m2. Bring mottar et sted mellom 100 og 300 paller fisk av gangen. Fisken ankommer terminalen enten med båt eller fra lokale produsenter med lastebil. Produsentene har ikke plass til oppbevaring, så det er alfa og omega for dem å kunne videresende klippfisken. Fisken ligger på mellomlageret i en periode som kan variere fra en dag opp til tre måneder.

Løsningen:
Constructor har levert galvaniserte dypstablingsreoler i tre nivåer. Gulvet skråner nedover mot midten, og derfor har hvert stigeben blitt nivellert etter behov. Klippfisken er pakket i tre- eller pappkasser, og lagres på paller i hvert løp. Et løp i alle tre nivåer tilsvarer det antall paller som kan oppbevares i en enkelt container.