Grenreol GT 90 som skjerming og miljøelement - Constructor Langgodshåndtering - Constructor Norge

Grenreol GT 90 som skjerming og miljøelement

  • Statensvei_GT90_01
  • Statensvei_GT90_02

Grenreol GT 90 som skjerming og miljøelement

Veivesenet samordner sine lagre og utvider et sentralt anlegg på Bjørkelangen. Dette var i utgangspunktet en verkstedtomt, med bulklagring av bromateriell og et stålbygg for sveising og grove arbeider. Tomten var skjermet mot hovedvei med granittblokker og vegetasjon, for øvrig var området usikret.

Arkama Arkitekter åpnet området og etablerte et nivå høyere opp på tomten hvor det ble bygget et mer tidsmessig lager og kontorbygg. Skrenten mot nedre del ble da på 10-12 meter, og langs denne ble det støpt et fundament for ca 90 meter GT90. Reolene ble kledd med impregnert 2x2” spaltevegg og pulttak.

Dette skaper et lyst og praktisk ”rom” der faren for fall og ras mot nederste nivå er eliminert. På samme måte er GT90 brukt som skjerming og sikring mot hovedveien. Automatisk port er integrert i reol og fundament, og løsningen fungerer svært godt både visuelt og praktisk. Alle reoler er varmgalvanisert for maksimal holdbarhet.

Kapasitet:

  • Lengde: 175 meter
  • Antal stammer: 130
  • C/C: 1000 og 2000 mm
  • Max last: 1000 kg pr. arm