Statoil Subsea installerer mobile grenreoler - Constructor Langgodshåndtering - Constructor Norge

Statoil Subsea installerer mobile grenreoler

  • Statoil-Subsea-1
  • Statoil-Subsea-2
  • Statoil-Subsea-3
  • Statoil-Subsea-4

Statoil Subsea installerer mobile grenreoler

Mobile grenreoler for oppbevaring av rør levert av Constructor til Statoil Subseas lagringsanlegg på Vestbase i Kristiansund. Det overordnede målet har vært å oppnå full og enkel tilgang til hvert enkelt rør. 

Forsyningsbasen har eksistert siden 1982, og har både kaiplasser for forsyningsbåter og rigger, samt administrasjonslokaler for oljeselskaper og lagerfasiliteter for oppbevaring av utstyr til oljevirksomheten. Samarbeidet mellom Statoil Subsea og Constructor går helt tilbake til tidlig på 90-tallet, og har i årenes løp medført forskjellige reolleveranser til Statoil Subseas mange lagerbygninger på Vestbase.

Statoil Subsea lagerfører en del utstyr, heriblant "workover risere", som er veldig sterke rør som går fra riggen ned til havbunnen når produksjonsbrønnene skal vedlikeholdes. Driftsansvarlig Bjarne Brunsvik forteller: "Vi er meget omhyggelige med kvaliteten på disse rørene da de utgjør en barriere mellom brønnen og omgivelsene. De er svært dyre å produsere og brukes i flere omganger over lengre perioder. De fraktes i spesielle kurver til og fra riggen. Vi trengte å systematisere håndteringen og vedlikeholdet av disse rørene som gjennomgår regelmessige kontroller, både når de ligger i grenreolen og når de flyttes over i det tilstøtende testbassenget ".

Løsningen:

Rørene, som er opp til 13 meter lange, oppbevares i grenreoler som er montert på vogner. Disse vognene kjører på skinner som er nedstøpt i betonggulvet. Vognene aktiveres fra en kontrollboks på forsiden eller ved bruk av fjernkontroll. De kjører rolig til siden og åpner den ønskede gangen. Løsningen gir full tilgang til hvert enkelt rør som håndteres med 4-veis-truck og traverskran.