Plukk til hele verden - hurtig, lett og sikkert

  • Constructor-Denmark_Stema-Engineering_1
  • Constructor-Denmark_Stema-Engineering_2
  • Constructor-Denmark_Stema-Engineering_3

Plukk til hele verden - hurtig, lett og sikkert

Stema hadde voldsom plassmangel på lager sitt. Lokalet var spekket med pallereoler, som gjorde plukk/lagring inneffektivt pga. lange gå-avstander.

Lageret leverer ikke kun komponenter til igangverende montasjeordre, men plukker også smådeler til salg og service jobber. Hver dag sendes og mottas komponenter, hvilket medfører et høyt aktivitetsnivå på lageret.

Løsning:

TORNADO Lagerautomaten er plassert i produksjonshallen, ut av muren til lageret. I denne muren er det skåret en åpning, som passer til målene på automatens plukkeåpning. Til denne plukkeåpningen kjører automaten fram sine skuffer hvor man plukker fra. TORNADO Lagerautomaten kunne også vært plasert utenfor bygningen. Da ville lagerautomaten ha vært dobbelt så høy  (=15 meter).

TORNADO automaten fyller kun 13 m2 og rommer hele det gamle lageret, som fyllte 170 m2. TORNADO reduserer plukketidene og forbedrer ordrehåndteringen.

Kapasiteter:

Gulvareal anvendt: 13 m2
Høyde på TORNADO: 7,5 meter
Skuffbredde: 4000 mm
Antall skuffer: 65