Mesaninsystem - Constructor Norge

Mesaninsystem

 • Electrolux Distriparts, Jönköping - Mesaninsystemer - Constructor Norge AS

  Electrolux Distriparts, Sverige

  Constructor gjorde en analyse basert på de viktigaste faktorene; plukkhastighet, lagerkapasitet og personal. Dette resulterte i en løsning som effektiviserte deres lager.

 • EnergiMidt, Danmark - Mesaninsystem - Constructor Norge AS

  EnergiMidt, Danmark

  EnergiMidt nye lageret i Silkeborg dekker 2000 m2 og er optimalt utnyttet i både høyden, bredden og lengden.

 • Flisekompaniet AS - Pallereol P90, Småvarereol HI280, Mesanin

  Flisekompaniet, Hønefoss

  Flisekompaniet flyttet inn i nytt bygg hvor både lager og butikk skulle samlokaliseres.

 • Hattelco, Arendal - Mesaninsystem - Constructor Norge AS

  Hattelco, Arendal

  Stadig økende plassbehov til et økende sortiment gjorde det nødvendig å etablere et nytt lager.

 • Maritim AS - Mesaninsystem - Constructor Norge AS

  Maritim AS

  Målet med prosjektet var best mulig plassutnyttelse til Maritims varer, som har en stor spennvidde hva gjelder fysiske mål.