Matrise smådelshåndtering

Reol eller lagerautomat, hvilket lagringssystem passer best til dine behov og krav?

Snabbvalsmatris - Constructor


Lagring av smådeler i tradisjonelle reoler, både stasjonære og mobile utgaver, er fortsatt den mest vanlige løsningen for håndtering av mindre artikler. Lagerautomater er en mer sofistikert metode for rask, effektiv plukking og kompakt lagring av smådeler. 

Hvilket system passer best til deres behov?

 

Matrise smådelshåndtering 

   Liten investering Lav håndterings-kostnad 
Høyt antall plukk per tidsenhet Høy utnyttelse av lagervolum Mest egnet for FIFO (First In First Out) Enkel å tilpasse og forandre
 HI280 Småvarereol          
 HI280 Mesanin-Småvarereol      
 HI280 Mobile Småvarereoler        
 HI280 Smalgangslager       
 Småvaregjennomløp        
 TORNADO heisautomat    
 IPN Paternoster   
 HOCA Horisontal karusell    
               
Bemerk: denne tabellen viser de mest fremtredende egenskaper, klikk på "vis detaljer" for å se flere fakta om det enkelte pallsystem. 
     = Beste alternativ    = Godt alternativ


  

Ring oss Ring oss: 
+47 67 11 26 00
Send oss en email Skriv til oss:
Send e-mail
Registrer deg for vårt
Nyhetsbrev

  

HI280 Småvarereol

HI280 standardreol (1 nivå) sammenlignet med andre lagersystemer til smådelshåndtering. 

Investeringskostnad for komplett installasjon:  
Håndteringskostnad pr. artikkel eks. investering:  
Håndteringskapasitet, uttak pr. tidsenhet:  
Utnyttjande av volym lagerlokal:  
Oppfyller FIFO-krav:  
Fleksibel, enkel å forandre:
Skala:  1 10

 

HI280 Standard     Fakta: 
 • Småvarereol i 1 nivå krever lite investering.
 • Reolene kan raskt settes sammen til et fungerende lagersystem og er hurtig å endre i forhold til behovet.
 • Kan brukes på mange områder, takket være det store utvalget av tilbehør.
 • Lagring på 1 nivå har begrenset effekt i forhold til å utnytte gulvplass og takhøyde effektivt.
 • Egnede tilbehør for håndtering: ledestabler og plukkvogner.
 • Systemet kan forberedes for senere utvidelse med mesanin-løsning.
 

Mer informasjon

Produktinfo

Tilbehør

Raskt tilbud

Referanser

 Back to top

 
     
     

 

HI280 Småvare-mesanin

HI280 Mesanin (2 eller flere nivåer), sammenlignet med andre lagersystem til smådelshåndtering.  

Investeringskostnad for komplett installasjon:   
Håndteringskostnad pr. artikkel eks. investering:  
Håndteringskapasitet, uttak pr. tidsenhet:  
Utnyttjande av volym lagerlokal:  
Oppfyller FIFO-krav:  
Fleksibel, enkel å forandre:
Skala:  1 10

 

HI280 Entresol   Fakta:
 • En økonomisk byggemåte for å utnytte rommets høyde.
 • Mesanindekket kan være sponplater med antiskli-belegg, finergulv eller gittergulv i stål.
 • Standard last er maksimalt 500 kg / m2 (5 kN / m2) etasje.
 • For levering av helpaller til øverste nivå plasseres palleporter i rekkverket, vertikale transportbånd eller heis.
 • Plukk og lagring foregår ved hjelp av manuelle plukkvogner.
 • Det øverste nivået brukes primært til lagring av lavfrekvente varer.
 

Mer informasjon

Produktinfo

Tilbehør

Raskt tilbud

Referanser 

Back to top

 
     

    

HI280 Mobile Småvarereoler

HI280 mobile småvarereoler sammenlignet med andre lagersystemer til smådelshåndtering.  

Investeringskostnad for komplett installasjon:  
Håndteringskostnad pr. artikkel eks. investering:  
Håndteringskapasitet, uttak pr. tidsenhet:  
Utnyttjande av volym lagerlokal:  
Oppfyller FIFO-krav:  
Fleksibel, enkel å forandre:
Skala:  1 10

 

HI280 Mobila Hyllställ   Fakta: 
 • Mobile småvarereoler består av reoler montert på skinnegående vogner.
 • Vognene kan flyttes manuelt med sveiv og kjededrift eller elektrisk drift med en «touch» panel-styring.
 • Et effektivt sikkerhetssystem garanterer at det ikke oppstår skader på verken personer eller gods.
 • Denne kompakte lagringssystem sparer gulvplass ved å redusere antall plukkganger.
 • Du kan låse utvalgte deler av eller hele systemet.
 

Mer informasjon

Produktinfo

Tilbehør

Raskt tilbud

Referanser

Back to top

 
     

    

HI280 Smalgangslager

Hi280 Smalgångslager sammenlignet med andre lagersystemer til smådelshåndtering.  

Investeringskostnad for komplett installasjon:  
Håndteringskostnad pr. artikkel eks. investering:  
Håndteringskapasitet, uttak pr. tidsenhet:  
Utnyttjande av volym lagerlokal:  
Oppfyller FIFO-krav:  
Fleksibel, enkel å forandre:
Skala:   1 10

 

HI280 Smalgångslager   Fakta: 
 • Smalgangslager er mindre plasskrevende pga. at takhøyden kan utnyttes maksimalt samtidig som kjøregangene er smale.
 • Systemet kan betjenes automatisk eller manuelt.
 • Reolene designes for å møte kravene til håndteringsutstyr og last.
 • Smalgangslager er best egnet for områder med regelmessig plukkefrekvens slik at smalgangstrucken  utnyttes maksimalt.
 • Krever relativt høye investeringer i smalgangstruck.
 

Mer informasjon

Produktinfo

Tilbehør

Raskt tilbud

Referanser 

Back to top

 
     

 

HI280 Småvaregjennomløp

Småvaregjennomløp sammenlignet med andre lagersystemer til smådelshåndtering.  

Investeringskostnad for komplett installasjon:  
Håndteringskostnad pr. artikkel eks. investering:  
Håndteringskapasitet, uttak pr. tidsenhet:  
Utnyttjande av volym lagerlokal:  
Oppfyller FIFO-krav:  
Fleksibel, enkel å forandre:
Skala:   1 10

 

Carton Flow - Constructor   Fakta: 
 • Småvaregjennomløp gir en svært kompakt lagring av varer.
 • Du kan spare opptil 40% gulvplass med småvaregjennomløp i forhold til tradisjonell lagring i reol.
 • Antallet nivåer i reolen kan tilpasses håndteringsmetoden, dvs. manuell eller truckhåndtering av varer.
 • Plukk og lagring skjer fra motsatte ender av reolen.
 • Oppfyller FIFO (First In First Out) krav.
 • Reolen kan plasseres på hjul..
 

Mer informasjon

Produktinfo

Tilbehør

Raskt tilbud

Referanser

Back to top

 
     

 

TORNADO heisautomat

TORNADO sammenlignet med andre lagersystemer til smådelshåndtering. 

Investeringskostnad for komplett installasjon:  
Håndteringskostnad pr. artikkel eks. investering:  
Håndteringskapasitet, uttak pr. tidsenhet:  
Utnyttjande av volym lagerlokal:  
Oppfyller FIFO-krav:  
Fleksibel, enkel å forandre:
Skala:   1 10

 

 TORNADO - Constructor   Fakta:  
 • TORNADO heisautomat fungerer gjennom varer-til-plukker prinsippet.
 • Opp til 70 % besparelse i gulvplass med samme lagringskapasitet. 
 • Full utnyttelse av eksisterende bygningshøyder – fra gulv til tak.
 • Garanterer rask, effektiv og feilfri plukking.
 • Beskytter lagrede varer fra støv, skitt og uautorisert tilgang, reduserer svinn.
 • Reduserer plukkerens gangtid til et minimum.
 • Automaten kan brukes som heis mellom plukkåpninger i forskjellige etasjer
 • Kan kompletteres med lyspeker og lyslist som reduserer plukkfeil.
 • Windows-basert kontrollsystem gir enkel integrering i eksisterende IT-miljø.
 • Plukk fra maskinen skjer i ergonomisk arbeidshøyde.
 • Er mest egnet for småvarer, men brukes også for større produkter.
 

Mer informasjon

Produktinfo

Tilbehør

Referanser

Back to top

 
     

 

IPN Paternoster

IPN Paternoster sammenlignet med andre lagersystemer til smådelshåndtering..  

Investeringskostnad for komplett installasjon:  
Håndteringskostnad pr. artikkel eks. investering:  
Håndteringskapasitet, uttak pr. tidsenhet:  
Utnyttjande av volym lagerlokal:  
Oppfyller FIFO-krav:  
Fleksibel, enkel å forandre:
Skala:   1 10

 

 IPN Paternoster - Constructor   Fakta:  
 • IPN Paternoster fungerer gjennom varer-til-plukker prinsippet.
 • Full utnyttelse av eksisterende bygningshøyder – fra gulv til tak.
 • Hindrer uautorisert bruk – reduserer tap.
 • Opp til 75 % besparelse i gulvplass, med samme lagringskapasitet.
 • Enkel integrasjon mot WMS og ERP-systemer.
 • Sikkert og ergonomisk arbeidsmiljø.
 

Mer informasjon

Produktinfo

Tilbehør

Referanser

Back to top

 
     

   

HOCA Horisontal karusell

HOCA sammenlignet med andre lagersystemer til smådelshåndtering.  

Investeringskostnad for komplett installasjon:  
Håndteringskostnad pr. artikkel eks. investering:  
Håndteringskapasitet, uttak pr. tidsenhet:  
Utnyttjande av volym lagerlokal:  
Oppfyller FIFO-krav:  
Fleksibel, enkel å forandre:
Skala:   1 10

 

 HOCA - Constructor   Fakta:  
 • Optimal lagringstetthet ideelt for miljøer med lav takhøyde.

 • HOCA fungerer etter varer-til-plukker prinsippet.

 • Flere horisontale karuseller kan betjenes av en plukker.

 • Tilgjengelig med «pick-to-light» system som forenkler batchplukking.

 • Enkel integrering til ERP og WMS-systemer.

 • Hver karusell kan håndtere svært store volumer.

 • Både små og mellomstore varer kan plukkes fra samme karusell.

 

Mer informasjon

Produktinfo

Tilbehør

Referenser

Back to top

 
     

 

   

Ring oss Ring oss: 
+47 67 11 26 00
Send oss en email Skriv til oss:
Send e-mail
Registrer deg for vårt
Nyhetsbrev

  

See also