HI280-Småvaregjennomløp - Constructor Smådelshåndtering - Constructor Norge

HI280-Småvaregjennomløp

Beskrivelse

HI280-Småvaregjennomløp

Småvaregjennomløp spiller en vesentlig rolle i forsyningskjeden av komponenter ved monteringslinje og rullebånd. Gjennomløpsreolen består av en reol som utstyres med hellende rullebaner til transport av komponeneter til en monteringsstasjon. 

Gjennomløpsreoler benyttes også på lageret som en del av logistikkprossessen. Innlasting skjer på den ene siden og plukk fra den motsatte siden etter prinsippet FIFO (First in First Out). 

Constructors gjennomløpsreoler er enten stasjonære eller utstyrt med låsbare hjul. Derfor kan de lett flyttes rundt om en monteringsstasjon eller på lageret. Innlasting og plukk skjer fra separate områder uten avbrytelser. Reolen er  justerbar og ergonomisk utformet for å gi plukkeren en god arbeidsstilling. Oppbevaring i gjennomløpsreoler har store økonomiske fordeler, da godset er tettpakket, og du derved sparer gulvplass sammenlignet med tradisjonell oppbevaring.


Raskt budsjettoverslag for smådelshåndtering »

Produkt info

HI280-Småvaregjennomløp

Constructors gjennomløpsreol for småvarer er bl.a. utviklet i samarbeid med bilindustrien, det stadig arbeides med effektiviserigner og forkortede ledetider. Konseptet er siden videreutviklet og mange industrier med monteringsstasjoner har investert i rullelister og plukkfasader som en del i sin lean-production prosess.

Som oppbevaringssystem er gjennomløpsreoler uten sidestykke til en viss type av godshåndtering da det leder til korte gangavstander som igjen gir tids- og kostnadsbesparelser ved ordreplukk. Oppbevaring i gjennomløpsreoler innebærer også en smidig godsflyt med høyest mulig pakningsgrad. 40% plassbesparelse kan oppnås sammenlignet med tradisjonell småvarelagring.

Spesifikasjon

HI280-Småvaregjennomløp

Gjennomløpsreoler kan være frittstående med eller uten hjul, eller integreres i pallereoler. Hyller og rullelister kan alltid justeres i høyden.

Banenes bredde kan justeres i intervall på 11,5 mm. Rullelistbanene er utstyrt med innstyring for å lette innlasting, og langsgående avdelere styrer godset i en rett bane slik at skader på godset unngås. Rullelistsengene er produsert av galvaniserte profiler, og rullene av polyetylen av høy kvalitet.

Moduloppbyggingen, i tillegg til enkel og rask montering, gjør at det er enkelt å bygge om og tilpasse anlegget. Dette er også grunnen til at Constructor sin gjennomløpsreol er så allsidig. Antall nivåer i reolen kan tilpasses til håndteringsmetoder, dvs manuell eller truckhåndtering av gods og forpakninger. Antall plukk pr tidsenhet er ubegrenset.