Hyller, reoler og smådelshåndtering

 • Transportbanor
 • Hi280-Entresol
 • Hi280-Hyllstall
 • Hjullistsystem

Oppbevaring og håndtering av komponenter og småvarer stiller store krav til systematisering og identifikation for å oppnå optimal effektivitet.

Med et bredt utvalg av reoler/systemer og et godt utvalg av tilbehør kan vi forbedre deres plukkfasade. Constructor tilbyr komplette løsninger med alle typer av reoler/systemer til oppbevaring og håndtering av smågods.

Se også løsninger vi har gjordt for kunder her.

 • Småvarereol HI280

  Småvarereol HI280

  Småvarereol HI280 er et unikt lagersystem for smådeler. Enkel montering uten skrue og mutter. Består av gavler og hyller i varmforsinket stål. Stort utvalg av tilbehør.

 • HI280 Mediumspan

  HI280 Mediumspan

  HI280 Mediumspan er ofte brukt i plukkområder og er egnet for større eller tyngre produkter.

 • Mobile Småvarereoler

  Mobile Småvarereoler

  Lagerets sammensetning og størrelse er avgjørende parametre for valg av oppbevaringsform. I mange tilfeller er mobile reoler eller kompaktlagring den mest effektive lagringsmetode.

 • Mesanin-Småvarereol HI280

  Mesanin-Småvarereol HI280

  Småvaremesanin HI280 bygges opp i to eller flere plan med innskutt mesanindekke uten bruk av søyler.

 • Smalgangslager-Småvarereol HI280

  Smalgangslager-Småvarereol HI280

  Småvarereol HI280 sin tekniske konstruksjon, design og høydeoppbygning gjør det mulig å benytte systemet til truckbetjent smalgangslager.

 • HI280- Småvaregjennomløp

  HI280- Småvaregjennomløp

  Gjennomløpsreol for småvarer kan være frittstående med eller uten hjul, eller den kan integreres i en pallereol. Hyller og rullelister kan høydejusteres.

 • LEAN reoler & Plukkestasjon

  LEAN reoler & Plukkestasjon

  TRILOGIQ sitt modulære system kan benyttes for å skape oppbevaringsenheter for neste alle typer applikasjoner og industrier.

 • Universalreol

  Universalreol

  Constructor Universalreol - vanlige bruksområder er oppbevaring av dokumenter, gods som oppbevares i plastbokser eller oppbevaring av lange eller volumiøse gjenstander.

 • Plastbokser og lagerbokser

  Plastbokser og lagerbokser

  Plastbokser er perfekte for oppbevaring av smådeler enten det er på et lager, et verksted, i en butikk, i en bil eller på et kontor.

 • Skilt- og merkesystem

  Skilt- og merkesystem

  Et effektivt lager må ha et tydelig merkesystem, for identifisering og systematisering. Da elimineres feilplukk og påfølgende problemer.

 • Oppbevaringsskap

  Oppbevaringsskap

  LOCK oppbevaringsskap sammen med våre plastbokser og skuffer, gir deg en komplett, kundetilpasset oppbevaringsenhet. Flere modeller. Leveres flatpakket.

 • S90 Småvarereol

  S90 Småvarereol

  S90 basiskomponenter er produsert av førsteklasses, kaldvalset stål, formet på automatiske produksjonslinjer.

 • Rullebaner

  Rullebaner

  Transportbaner eller rullebaner benyttes ofte i forbindelse med lager og produksjon, for enklere håndtering av gods.

 • Matrise smådelshåndtering

  Matrise smådelshåndtering

  Reol eller lagerautomat, hvilket lagringssystem passer best til dine behov og krav?