P90 Småvaregjennomløp - Constructor Pallehåndtering - Constructor Norge

P90 Småvaregjennomløp

Beskrivelse

P90 Småvaregjennomløp

Gjennomløp er den perfekte løsningen for gods med høy omløpshastighet.

Kartongene plasseres på en side, triller igjennom gjennomløspreolen, før de tas ut i den andre enden.

En plukkstasjon er konstruert av reoler montert med hellende rullebaner som transporterer godset fra innlasting på den ene side og utlasting på motsatt side. Såkalt FIFO (First In, First Out) som egner seg godt for sikker distribusjon og lagring av varer med "best før dato".

Ved å utnytte det arealet som normalt benyttes til truckganger, økes lagringskapasieten med 60%. Dette er en helhetlig løsning som kombinerer lagerets vareinnhold, logistikk og økonomi på en effektiv måte.