Velg rett Pallsystem - sammenligning og egenskaper mellom ulike pallsystem

Effektiv flyt av varer med riktig pall system 

Pallesystem - ConstructorKun et fåtall av virksomheter produserer varer direkte ut til sluttbrukeren. De fleste har mellom liggende faser i form av lagring, håndtering og transport. Faser som krever effektiv logistikk - og det er nettopp dette Constructor er ekspert på - lager og logistikk. 

I bunnen for alle våre systemer til pallhåndtering er Pallreol P90. Med P90 tar vi utgangspunkt i pallenes last samt dine krav og forutsetninger. Resultatet blir et skreddersydd lagersystem, som understøtter og effektiviserer lager og logistikk.
 

Sammenligning av egenskaper og funksjoner mellom forskjellige pallsystemer:

  Lav investering
Høy gulv-utnyttelse
 Høy plass-utnyttelse
 Rask til å tilpasse og forandre
Individuell adgang
til pallene
FIFO kan
anvendes
God til håndtering
av mange artikkelnr.
Pallreol Standard    
Smalgangslager    
Dypstabling        
Shuttle      
Gjennomløp FIFO        
Push Back        
Mobile pallreoler 


Bemerk: denne tabellen viser de mest fremtredende egenskaper, klikk på "vis detaljer" for å se flere fakta om det enkelte pallsystem.

 Beste alternativ  Godt alternativ    

 


 

 

Egenskaper - Pallreol Standard

Pallreol i standardutgave sammenlignet med andre pallsystemer:

Investering
Gulvutnyttelse
Plassutnyttelse
Enkel å forandre
Individuell tilgang til pallene
FIFO kan anvendes
Mange forskjellige artikkelnr.

Kommentar: jo lengere rød strek, jo bedre egenskap. Gjelder ikke for investering.

Fakta:

 • Lav investering sammenlignet med andre pallsystemer
 • Mest brukte løsning til lagring av paller
 • Trucktype: reach truck som krever ca 3000 mm gangbredde. Alternativ:
  gaffeltruck som krever 3500 - 4000 mm gangbredde. 
 • Til paller i forskjellig størrelser
 • Til artikler med forskjellig antall og volum
 • Til håndtering av helpaller og plukk fra gulvnivå
 • Oppfyller krav til FIFO
 • Utnyttelsesgrad av teoretisk antall pallplasser er ca. 95%

 

Mer informasjon:

Produktinfo

Tilbehør

Referanser

Raskt tilbud

 

Layout eksempel:

 • Antall pallnivåer: 5 stk
 • Teoretisk antall pallplasser: 1515 stk
 • Utnyttelsesgrad 95% gir 1439 stk pallplasser som reelt brukes
 • Lokale: 31,5 m x 27,5 m = 866 kvm

+47 67112600

Send email

 Back to top - Constructor 

 

 

 

 


 

 

Egenskaper for Smalgangslager

 Smalgangslager sammenlignet med andre pallsystemer:

Investering
Gulvutnyttelse
Plassutnyttelse
Enkel å forandre
Individuell tilgang til pallen
FIFO kan anvendes
Mange forskjellige artikelnr.

Kommentar: jo lengere rød strek, jo bedre egenskap. Gjelder ikke for investering.

Fakta:

 • Lav investering i forhold til andre pallsystemer, stor investering til smalgangstrucks
 • Bedre gulvutnyttelse enn ved standard pallreoler
 • Trucktype: Smalgangstruck med behov for ca. 1700 mm gangbredde
 • Til forskellige pallstørrelser
 • Til artikler med forskjellig antall og størrelse
 • Håndtering av helpaller og plukk på alle nivåer med kombinasjonstruck.
 • Oppfyller krav til FIFO
 • Utnyttelsesgrad av teoretisk antall pallplasser er ca 95% 

Mer informasjon:

Produktinfo

Tilbehør

Referanser

Raskt tilbud

 

Layout eksempel:

 • Antall pallnivåer: 5 stk
 • Teoretisk antall pallplasser: 1905 stk
 • Utnyttelsesgrad på 95% gir 1810 stk pallplasser som reelt brukes
 • Lokale: 31,5 m x 27,5 m = 866 kvm

+47 67112600

Send email

 Back to top - Constructor 

 

 

 


 

Egenskaper for Dypstabling

Dypstabling sammenlignet med andre pallsystemer:

Investering
Gulvutnyttelse
Plassutnyttelse
Enkel å forandre
Individuel tilgang til pallene
FIFO kan anvendes
Mange forskjellige artikkelnr.

Kommentar: jo lengere rød strek, jo bedre egenskap. Gjelder ikke for investering.

Fakta:

 • Mellom investering sammenlignet med pallreoler standard
 • I teorien har dypstabling en høyere utnyttelsesgrad enn standard pallreoler
 • Trucktyper: reach truck og/eller gaffeltruck
 • Dypfag bør ikke overstige 6-8 pallplasser
 • Til ensartede lasttyper 
 • Til få artikler med et stort antall volum
 • Oppfyller ikke krav til FIFO i standardutgave
 • Utnyttelsesgrad på ca. 60% av teoretisk antall pallplasser. 

Mer informasjon:

Produktinfo

Tilbehør

Referanser

Raskt tilbud

 

Layout eksempel:

 • Antal pallenivå: 5 stk
 • Teoretisk antall pallplasser: 2880 stk
 • Utnyttelsesgrad på 60% gir 1728 stk pallplasser som reellt brukes
 • Lokale: 31,5 m x 27,5 m = 866 kvm

+47 67112600

Send email

 Back to top - Constructor 

 

 

 


 

Egenskaper for Shuttle

Shuttle sammenlignet med andre pallsystemer:

Investering
Gulvutnyttelse
Plassutnyttelse
Enkel å forandre
Individuel adgang til palle
FIFO kan anvendes
Mange forskjellige artikkelnr.

Kommentar: jo lengere rød strek, jo bedre egenskap. Gjelder ikke for investering.

Fakta:

 • Moderat investering sammenlignet med andre pallsystemer
 • Bedre utnyttelsesgrad sammenlignet med alminnelig dypstabling
 • Shuttle lagrer og plukker paller i/fra reolinstallasjonen
 • Trucktyper: reachtruck og/eller gaffeltruck
 • Truck trenger ikke kjøre inn i pallreolene
 • Til ensartede laster
 • Til få artikler med et stort antall volum
 • Kan brukes til til både FILO og FIFO håndtering
 • Utnyttelsesgrad av teoretisk antall pallplasser er ca. 75% 

Mer information:

Produktinfo

Referanser

Raskt tilbud

 

 

Layout eksempel:

 • Antal pallnivåer: 5 stk
 • Teoretisk antall pallplasser: 2880 stk
 • Utnyttelsesgrad på 75% gir 2160 stk pallplasser som reelt brukes
 • Lokale: 31,5 m x 27,5 m = 866 kvm

 +47 67112600

Send email

 Back to top - Constructor 

 

 

 


 

Egenskaper for gjennomløp

Gjennomløp sammenlignet med andre pallsystemer:

Investering
Gulvutnyttelse
Plassutnyttelse
Enkel å forandre
Individuell adgang til palle
FIFO kan anvendes
Mange forskjellige artikkelnr.

Kommentar: jo lengere rød strek, jo bedre egenskap. Gjelder ikke for investering.

 

 

Fakta:

 • Høy investering sammenlignet med andre pallsystemer
 • Teoretisk høyere utnyttelsesgrad enn ved standard pallreoler
 • Udrevne hellende rullebaner. Innlagring på reolens ene side - plukk fra den andre
 • Trucktyper: reach truck og/eller gaffeltruck anbefales
 • Krever meget god kvalitet på paller
 • Til få artikkler med et stort antall volum
 • Stopp og pallseparator betyr at du snarlig  kan plukke pallen fra reolen
 • Utnyttelsesgrad av teoretisk antall pallplasser er 75% 

Mer informasjon:

Produktinfo

Referanser

Raskt tilbud

 

Layout eksempel:

 • Antall pallnivåer: 5 stk
 • Teoretisk antall pallplasser: 2160 stk
 • Utnyttelsesgrad på 75% gir 1620 stk pallplasser som reelt brukes
 • Lokale: 31,5 m x 27,5 m = 866 kvm

 47 67112600

Send email

 Back to top - Constructor 

 

 

 


 

Egenskaber for Push Back

Push Back sammenlignet med andre pallsystemer:

Investering
Gulvutnyttelse
Plassutnyttelse
Enkel å forandre
Individuel adgang til palle
FIFO kan anvendes
Mange forskjellige artikkelnr.

Kommentar: jo lengere rød strek, jo bedre egenskap. Gjelder ikke for investering.

Fakta:

 • Høy investering sammenlignet med andre pallsystemer
 • Teoretisk høyere utnyttelsesgrad enn ved standard pallreoler
 • Trucktyper: reach truck og/eller gaffeltruck anbefales
 • Vogner på hellende skinner for langsidehåndterte paller og hellende rullebaner uten
  drift for kortsideshåndterte paller. Inn og ut fra samme sted
 • Kan håndtere max 6 paller i dyp langsides og 4 paller i dyp kortsides
 • Utnyttelsesgrad av teoretisk antall pallplasser er 75%  

Mer informasjon:

Produktinfo

Referanser

Raskt tilbud

 

Layout eksempel:

 • Antal pallnivåer: 5 stk
 • Teoretisk antall pallplasser: 2080 stk
 • Utnyttelsesgrad på 75% gir 1560 stk pallplasser som reelt brukes
 • Lokale: 31,5 m x 27,5 m = 866 kvm

 47 67112600

Send email

 Back to top - Constructor 

 

 

 


 

Egenskaper for Mobile pallreoler

Mobile pallreoler sammenlignet med andre pallsystemer:

Investering
Gulvutnyttelse
Plassutnyttelse
Enkel å forandre
Individuell pallåtkomst
FIFO kan erhållas
Mange forskjellige artikkelnr.

Kommentar: jo lengere rød strek, jo bedre egenskap. Gjelder ikke for investering.

Fakta:

 • Høy investering sammenlignet med andre pallsystemer
 • Pallreoler på mobile vogner, kun en truckgang
 • Trucktyper: reach truck anbefales til gangbredde behov på ca 2800 mm. Alternativ
  gaffeltruck til gangbredde behov på 3500 - 4000 mm.
 • Til varierende størrelser på paller
 • Til artikler med forskjellig antall og volum
 • Til håndtering av helpaller og plukk fra gulvnivå
 • Oppfyller krav til FIFO
 • Udnyttelsesgrad av teoretisk antall pallplasser er ca. 95%

 

Mer informasjon:

Produktinfo

Tilbehør

Referanser

Raskt tilbud

 

Layout eksempel:

 • Antal pallnivåer: 5 stk
 • Teoretisk antall pallplasser: 2715 stk
 • Utnyttelsesgrad på 95% gir 2579 stk pallplasser som reelt brukes
 • Lokale: 31,5 m x 27,5 m = 866 kvm

 47 67112600

Send email

 Back to top - Constructor 

 

 

 

See also