Rollrack - innstikksreol - Constructor Langgodshåndtering - Constructor Norge

Rollrack - innstikksreol

Beskrivelse

Rollrack - innstikksreol

Rollrack som produktkonsept kan, for en viss type langt gods, være den eneste mulige oppbevaringsløsningen. Rollrack kan brukes til langgods som f.eks. profiler, rør og listverk.

Rollrack har store fordeler sammenlignet med tradisjonelle grenreoler. først og fremst ved at systemet håndteres fra kortsiden og derfor krever mindre Håndteringsvolum. Variasjonen i fagoppbyggingen, gjør at det kan tilpasses til forskjellige typer langgods (vekt, volum, lengde). Bærebøylen med kulelagrede løpehjul er nøkkelen i systemet. Det gjør at godset, uten store krefter, enkelt føres inn eller lastes ut i aktuelt rom. Rollrack er et oppbevaringssystem som benyttes til forkjellig typer av rør og stanggods, samt profiler og listverk. Det rasjonelle alternativer der ikke tradisjonelle grenreoler passer inn.

Rollrack som produktkonsept har hatt stor fremgang i blandt annet Japan som et rasjonelt og økonomisk atlernativ til tradisjonelle grenreoler.


Raskt budsjettoverslag for langgodshåndtering»

 

 

Produkt info

Rollrack - innstikksreol

Rollrack er bygget opp av en reol (bikube) og et antall mellomliggende bærejern som skaper rominndelingen.

På langsgående skinner løper en sinnrikt konstruert kulelagret bøyle der langgodset plasseres for å siden skyves inn i reolen.

Reolen er "åpen" på kortsiden, fronten, der godset føres inn ved hjelp av en takgående conveyor og en spesiell bøylevogn der godset plasseres og siden føres inn i ønsket rom. Tradisjonell truckhåndtering kan også benyttes.

Rollrackreolen har flere modulstørrelser for å kunne tilpasses variasjoner i godsets volum.

Spesifikasjoner

Rollrack - innstikksreol

Seksjonsdybde: 2350, 3500 og 4650 mm

Høyde: 2200 mm

Belastning: opp til 1500 kg/fag, seksjonslast opp til 9000 kg.

Fagdimensjon: 200 x 180, 300 x 280, 400 x 380 og 500 x 480 mm.