Lagerautomater og WMS

 • IPN
 • Tornado2
 • Tornado
 • HOCA

Lagerautomater er datastyrte lagringsløsninger som i stor grad effektiviserer produktlagring og plukking.

 • Reduksjon av plukkfeil med opptil to tredjedeler
 • Gjennomsnittlig antall plukk fra maskinen: ca. 120-150 linjer/time
 • Mer presis beholdningsoversikt
 • Enkel å bruke og å koble til ERP and WMS
 • Bruk kan spores af operatør

Alle Constructors lagerautomater kan kobles opp mot samme software, slik at de kan kommunisere innbyrdes og med kundens eget lagerstyringssystem (WMS).

Se også løsninger vi har gjordt for kunder her.

 • TORNADO heisautomat

  TORNADO heisautomat

  Tornado er en revolusjon innen smådelshåndtering. Den jobber svært raskt, har stor kapasitet og er meget fleksibel.

 • IPN Paternoster

  IPN Paternoster

  Paternoster er et utmerket valg dersom man ønsker redusert plukktid. Velegnet ved batchplukk. Gir høyere omsetningstid.

 • PaC-Light IPN Oppdatering

  PaC-Light IPN Oppdatering

  Med Pac-Light kan gamle paternostere oppgraderes for å møte dagens teknikk og sikkerhetsforeskrifter.

 • TyreTower Dekkpaternoster

  TyreTower Dekkpaternoster

  Constructor Tyretower er en finskprodusert paternoster utviklet spesielt for dekklagring under nordiske forhold.

 • Horisontal karusell HOCA

  Horisontal karusell HOCA

  HOCA er ideelt for lave bygninger. Det horisontale lagringssystemet rommer store mengder gods av varierende størrrelse, og minsker plukktiden vesentlig.

 • WMS og styresystem

  WMS og styresystem

  TC2000 er et WMS-system som er utviklet for lagerautomater. Det kan benyttes so frittstående system eller kobles itl eksisterende WMS-system.

 • Matrise smådelshåndtering

  Matrise smådelshåndtering

  Lagerautomat eller reaol, vilket lagringssystem passer best til dine behov og krav?