Ingen prisforskjell mellom nye og brukte pallereoler

  • brukte pallereoler

Ingen prisforskjell mellom nye og brukte pallereoler

Når du skal utvide eller bygge nytt lager, er det lett å tro at brukte pallereoler er billigere enn nye. Men det er i praksis ingen forskjell mellom nye og brukte pallereoler.

Hvis man bare skal ha enkelte seksjoner, kan det være et godt alternativ med brukt. Men hvis vi snakker om et pallesystem med litt størrelse, blir det oftest billigere å kjøpe nytt. Vi vil, som produserende leverandør, kunne gi rabatter – jo større objekt, jo mer redusert pris.

Brukte pallereoler kommer gjerne fra flere forskjellige produsenter, og det innebærer større reservedelslager, med høyere lagerkostnader som resultat.

Varierende kvalitet

Nye pallereoler følger garantert gjeldende standarder, og man får en produktgaranti på 12 måneder. Brukt innebærer ikke nødvendigvis dårligere kvalitet, men betyr at du får varierende kvalitet på reolene og de sammensatte komponentene.

Alder og tidligere bruk påvirker selvfølgelig kvaliteten, og det er lett å overse sprekker og skader på bjelker og stolper. Hvilke belastninger et brukt system tåler i en ny konfigurasjon er ikke nødvendigvis kunnskap en bruktselger kan gi. Med et nytt pallesystem, fra én og samme leverandør, får du en helhetsløsning med komponenter som er testet og tilpasset til hverandre. Det gir derfor betydelig høyere gjennomgående kvalitet og sikkerhet.

Reoler i høy kvalitet

Pallereol P90 produseres i stål av høy kvalitet, i henhold til produktstandarden SS-EN 15512 og kvalitetsmerkingen RAL-RG 614. Vi sikrer kvaliteten på alle reoldelene under produksjonsprosessen ved hjelp av avansert teknologi.

Mer informasjon om kvalitetstestene våre finner du her