Constructor finner de skjulte farene i ditt lager

Constructor finner de skjulte farene i ditt lager

I et lagerlokale skal personer, maskiner og gods dele på det som ofte er trang plass og der vareflyten varierer sterkt, f.eks. ut fra sesongvariasjoner.

Krav til høy produktivitet innebærer mange risiki. Reoler kan rase, og gods kan falle ut fra stor høyde med påfølgende fare for alvorlige personskader. "Det finnes ikke et lager som ikke har hatt en eneste hendelse", sier Steinar Kastum, ansvarlig for reolsikkerhet i Constructor Norge.

Steinar Kastum

Når Constructor besiktiger lager eller lærer opp personell i lagringssikkerhet, er det alltid personsikkerheten som er hovedfokus. Innbruddssikring, alarmsystemer og at gods håndteres på riktig måte for å unngå skader under transport er av sekundær betydning.

De hyppigste ulykkene som skjer i lagermiljøet er klem- og fotskader. Disse forårsakes av trucker. Mer alvorlige ulykker skjer når hele reoler raser. Dette kan utløse en dominoeffekt der flere reoler dras med i raset, noe som kan føre til personskader.

Skjult risiko

Mange av situasjonene og faktorene som kan forårsake ulykker i et lager er langt fra opplagte. Truslene er skjulte, men kan resultere i personskader med mindre det iverksettes tiltak.

Steinar Kastum gir noen eksempler på ting man vanligvis pleier å anmerke på inspeksjonsrunder. Dette omfatter ødelagte bærebjelker og gavler som har blitt påkjørte av trucker uten at det har blitt rapportert. Påkjørslene er små endringer som i årenes løp akkumuleres og til slutt medfører at bærekapasiteten blir sterkt redusert.

Deformasjoner, f.eks. små bøyer på stolper og stag, er andre eksempler på potensielt farlige forandringer som Constructors inspektører gjør oppmerksom på. "Vi har synspunkter på alt som kan forårsake skader, inkludert håndtering av farlig gods", sier Steinar Kastum.

I tillegg til å sikre at hele reolen ikke kollapser, handler det om å kontrollere at ingen paller kan rase ut mellom bjelkene.

Sikkerhetsinnlegg

For å hindre at pallene faller gjennom eller ut av reolene kan man installere sikkerhetsinnlegg. "Disse finnes i Constructors produktsortiment og bidrar til å minimere faren i lagerområder. Sikkerhetsinnlegget danner en H som man legger på bærebjelkene for å forhindre ras”, forklarer Steinar Kastum.

Half Pallet Support

Constructor kan også ha synspunkter på hvordan varene er plassert på paller. "Man kan ha overheng på en pall, slik at gods støter sammen med paller fra reolen ved siden av. Du må ha en sikker avstand mellom paller eller godset i reolen," sier Steinar Kastum.

En annen skjult fare kan være personalet, som mangler innsikt i hvordan de opprettholder i et sikkert lagermiljø.

Steinar Kastum er treningsansvarlig for kurs i reolsikkerhet som henvender seg til lagersjefer, HMS-ansvarlige samt lagerpersonale.

Les mer om vore kurser i reolsikkerhet