Constructor leverer multifunksjonelle lagerløsninger til Orkla Foods på Stranda

Constructor leverer multifunksjonelle lagerløsninger til Orkla Foods på Stranda

2016-03-18

Det nye pizzafryseriet oppføres i tilknytning til Orkla Foods eksisterende bygningsmasse på industriområdet Svemorka på Stranda. 

pizzafryseriet

Nybygget har et bruttoareal på nærmere 3300 kvadratmeter, og det nye fryseriet vil ha en kapasitet på i underkant av 10.000 paller. Logistikken på byggeplassen har vært en utfordring for de involverte da det har vært full produksjon i tilstøtende bygg.

Distriktssjef Helge Bjørlykhaug fra Constructor Norge forteller: «Akkurat nå monterer vi gjennomløp og pushback reoler. Når det gjelder de mobile pallereolene, så starter montasjen uken etter påske, og er ferdig, etter planen rundt slutten av april».

Les mer om mobile pallereoler.