Brødrene Sperre: Frysehotell for fisk med mobile pallereoler

  • Frysehotell for fisk

Brødrene Sperre: Frysehotell for fisk med mobile pallereoler

2016-02-24

Når Brødrene Sperre sentraliserte sine fryselagre i Ålesund trengte de lagringsfasiliteter med full tilgang til alle paller til enhver tid.

Brødrene Sperre lagrer mange typer fisk i ulike pakningsstørrelser, noen kan ha behov for lagring i flere måneder før de sendes til neste destinasjon.

Commercial Director Kjetil Sperre: "Det er spesielt for vår bransje at vi til tider kan oppbevare fisken for kunden i opptil tre måneder. Man kan si at vi er et frysehotell for fisk".

Les mer om Brødrene Sperres MOVO-montasje og andre smarte lagringsløsninger for fiske-/fryseindustrien.