Constructor Norge AS (974396904) får ny fakturaadresse fra 7.12.15

Constructor Norge AS (974396904) får ny fakturaadresse fra 7.12.15

Vår nye fakturaadresse er:

Constructor Norge AS
FE 756
107 76 Stockholm
Sverige 

Vi mottar gjerne fakturaer i PDF-format på mail: faktura@constructor.no. En faktura per PDF-fil. Eventuelle bilag må inngå i samme fil som fakturaen. 

For at fakturaen skal kunne godkjennes og behandles av i vårt system må den inneholde:

 • Fakturanummer
 • Fakturadato
 • Forfallsdato
 • Leveringsdato
 • Organisasjonsnummer
 • Momsregistreringsnummer/VAT-nummer
 • Kontonummer eller IBAN-nummer
 • Totalbeløp
 • Momsbeløp
 • Valuta
 • Vår referanseperson
 • Bestillingsnummer

Fakturaer som ikke inneholder disse punktene vil bli returnert til avsender.

Ordrebekreftelser og ordregodkjennelser skal som tidligere sendes til kundesenter@constructor.no eller referansepersonen. Øvrig post (purringer og inkassokrav) til økonomiavdelingen skal sendes til: Constructor Sverige AB, Box 55043, 400 53 Göteborg, Sverige, eller mailes til: css.economy@constructor-group.com

For eventuelle spørsmål kontakt vår økonomiavdeling på
telefon +46 31 771 96 42