Constructor holder kurs for verneombud

  • Constructor holder kurs for verneombud

Constructor holder kurs for verneombud

Da hovedverneombudsutvalget i Raufoss holdt sin årlige konferanse, ble Constructor invitert som foredragsholder med et innlegg om sikker lagring i reoler.

Steinar Kastum, som er ansvarlig for Ettermarked hos Constructor forteller: «Et slikt arrangement er til stor nytte for begge parter. Vi har mye erfaring på dette området, og kan gi deltagerne både innsikt og ofte ny kunnskap om sikkert lagermiljø. I dialogen etter innlegget får vi verdifull tilbakemelding fra verneombud om problemstillinger som vi står ovenfor i hverdagen.»

Også Geir Garli, Constructor’s lokale distriktssjef deltok på verneombudsdagen: «Vi ser at det er stor interesse for dette årlige arrangementet. Verneombudene er svært ivrige etter å oppdatere kunnskapen sin. I år ligger fokus på personlig verneutstyr, IA-avtalen, forskrifter ved truckkjøring og sikker lagring i reoler. Samtidig gav dagen gode muligheter til å ha en faglig diskusjon i mer rolige omgivelser. Deltakerne har full konsentrasjon på lagringssikkerhet og er ivrig etter å dele erfaringer. Dette er veldig positivt".

Nytt fra i år er at arrangørene deler ut et spørreskjema for å få tilbakemelding fra deltagerne. Svarene viser at verneombudene har forskjellig viten om reoler. Skalaen går fra lite kunnskap til kunnskap over gjennomsnittet. Mange var imidlertid under gjennomsnittet og det viser relevansen og viktigheten av en slik opplæring.

Visste du at …

Verneombudet sammen med bedriftsledelsen skal bestemme hvor mange vernerunder de skal ha gjennom året. I en vernerunde må reolene inngå. Et viktig poeng i den nye normen er at kunden skal utnevne en egen person som skal være sikkerhetsansvarlig for reoler. Det kan være verneombudet, men det kan også velges en annen.

Les om hvorfor reolene skal inspiseres

Les om Constructor’s kurs og seminar i reolsikkerhet