Serviceavtale med web-support gir mange fordeler hos Ellingsen Nor Instruments AS

  • Serviceavtale hos Ellingsen Nor Instruments AS

Serviceavtale med web-support gir mange fordeler hos Ellingsen Nor Instruments AS

Da Ellingsen Nor Instruments AS kjøpte sin Tornado Lagerautomat i 2008 valgte firmaet samtidig å inngå en servicekontrakt med Constructor Norge. Som leverandør av bl.a. oljeutstyr til offshore-bransjen i Norge og resten av verden, er det avgjørende å kunne plukke fra automaten til enhver tid. Tornadoen oppbevarer småkomponenter, ventiler og reparasjonssett til hydraulikk-systemer.

Warehouse Supervisor Trond Gaarder forteller: "Det betyder mye for oss å ha en servicekontrakt. Vi har ingen forutsetninger for å reparere automaten selv hvis det blir problemer med driften. Vi er helt avhengige av at Tornadoen fungerer og har våre egne krav til leveringssikkerhet. Våre statistikker viser at vi ligger på ca. 95%".

En serviceavtale med Constructor gir oss flere fordeler: jeg føler at Constructor følger med på automaten slik at vi ikke behøver det. De holder selv øye med når det er tid for service, og kontakter oss for booking når tiden er inne. Oppstår det problemer kontakter jeg serviceteknikeren hos Constructor med det samme og jeg får god og hurtig respons. Noen ganger kan vi løse problemet over telefonen, andre ganger må serviceteknikeren rykke ut. Jeg føler stor trygghet med min serviceavtale”.

Servicetekniker Lars Erik Joelsen fra Constructor Norge tilføyer: ”Det er jo et lovkrav å få utført service på sin lagerautomat. Maskindirektivet foreskriver service én gang hver 12. måned eller for hver 20.000 start. En gjennomsnittlig service på en standard Tornado (6 meter høy) tar ca. 4 timer. Etter hver service utarbeider vi en servicerapport, som beskriver hva som er gjort og hva som skal skje neste gang. Vi tar alltid back up av kritiske filer som plasseres på kundens automat samt på Constructor’s pc”.

Constructor har stor suksess med web-support og er noe som vi anbefaler til alle våre kunder. Det betyr i praksis at Tornadoen er online, og det vil spare kunden for mye tid og omkostninger fordi vi kan hjelpe kunden til å få maskinen opp å kjøre igjen hurtigere. Våre teknikere prøver alltid å gå online først for å se om problemet kan løses over nettet. Er det derimot et mekanisk problem må de ut til kunden for å sjekke. Flere av våre kunder har vært tilbakeholdende med å gå online av hensyn til sikkerheten. Men ved å etablere en egen bredbånds-linje så er sikkerheten på topp, og vi ser helt klart at utviklingen går i den retningen. De kundene som velger å ha servicekontrakt med oss oppnår en billigere timepris på servicearbeid, og de betaler ingenting for selve servicekontrakten, kun for utført arbeid. Med en serviceavtale får kundene også rabatt på servicedeler.

 

Mer om våre tjenester her.