Moderne Transport: Ny giv for Constructor

  • Moderne Transport: Ny giv for Constructor

Moderne Transport: Ny giv for Constructor

Artikkel fra Moderne//transport, AUGUST 2014

OSLO: Constructor Norge AS er en av de gamle traverne i norsk lagerbransje. Men mye har skjedd på halvannet år. Etter en omfattende omstillingsprosess fremstår selskapet mer offensive enn på lenge.

- Ryktene om ”vår død” er betydelig overdrevet, humrer Kjetil Bredesen. Salgssjefen tar imot oss i selskapets nye praktlokaler i det nye signalbygget i Østensjøveien - på folkemunne kalt Ø27 eller NCC-bygget. Staben teller rundt 35 personer, hvorav omlag halvparten er kommet til det siste halvannet året.

- Det har vært en begivenhetsrik periode siden jeg kom inn, innrømmer Leif Einar Feiring. 47-åringen overtok som adm. direktør på vårparten ifjor. Allerede da sto man oppe i noe av et generasjonsskifte, og etter at selskapet flyttet fra nedslitte lokaler på Høvik i Bærum (der selskapet holdt til i 18 år) og inn til sentrum av Oslo ved års - skiftet, har også noen hoppet av, mens en mye nytt blod er kommet inn.

- Vi har brukt mye tid på å fornye staben, og i den prosessen har det også vært viktig å få inn den riktige miksen av kompetanse og personligheter. Bransjen vår er veldig tradisjonell og det har vært forfriskende å få inn en del kollegaer med nytt tankegods, nye ideer og nye holdninger. Skal vi lykkes må vi henge med, understreker Feiring.

- Utfordringen i en slik fornyingsprosess er å ivareta kompetansen. Vi har knekt stålplater siden 1947 - og historien kan strekkes enda lenger tilbake enn det også - så industritankegangen ligger i veggene her. Det må vi bevare, samtidig som vi går inn i en ny tid, legger han til. Derfor er Feiring tilfreds med at viktige tradisjonsbærere fortsatt er med.

- At vi har ansatte som Kjetil og andre «bærebjelker» som kan produktene og bransjen inn og ut, er helt avgjørende, understreker han.

Nytt bygg, nye rutiner, ny avdeling

Overgangen til nye lokaler i Østensjøveien 27 har ikke bare bydd på nye omgivelser. For også arbeidsrutiner har blitt snudd på hodet etter at de kom inn i de nye lokalene selskapet deler med flere andre leietagere.

- Dette er et levende bygg der vi deler en rekke funksjoner og tjenester med de andre leietagerne, som for eksempel kantine, konferanserom og trimrom. Det er for eksempel ikke fast kontorplass til alle selgerne, noe som ikke minst inviterer til en mer dynamisk måte å jobbe på. Det åpner for mer direkte kundekontakt ute, en friere stilling i forhold til hjemmekontor, og så videre, sier Feiring.

Høyt trykk - lengre prosess

Og ifølge direktøren er det nok å gjøre for salgsstaben om dagen, noe som også understøttes av en høy omsetning.

- Vi opplever ”trykket” som bra om dagen. Det er veldig mye å gjøre og mange prosesser og prosjekter. En trend man ser er at innkjøp og investeringer i stadig større grad profesjonaliseres. Man ser at den endelige beslutningen ofte skyves litt lenger frem i tid og litt høyere opp i organisasjonene, forklarer han.

- Man må som regel gå flere runder i dag enn man gjorde i tidligere. Å selge reoler over en kjapp telefonsamtale for en halv million kroner, er ikke lenger dagligdags, humrer salgssjef Kjetil Bredesen.

Innfører livstidsgaranti

Salgssjefen kan også stolt fortelle om en ny markedsoffensiv utover høsten.

- Vi fornyer hjemmesiden og relanserer nettbutikken vår i disse dager og kommer til å ha et helt nytt fokus på nye, sosiale plattformer. Her er bransjen vår for tradisjonell, så her er det gode muligheter til å pløye ny mark. Vi har blant annet sett en god effekt i nettbaserte markedsføringskampanjer der vi når nye kunder, forteller Bredesen. Ifølge Bredesen vil Constructor også åpne et nytt avdelingskontor i Trondheim denne høsten. Og ikke minst kommer de til å dra i gang et spennende lojalitets- og garantiprogram.

- Dette er så vidt jeg vet uten sidestykke i vår bransje i Norge. Det innebærer blant annet at vi kommer til å ha livstidsgaranti på reoler, avslører Bredesen.


TEKST/FOTO: Glenn Lund glenn@bjorgu.no