Kundens personvern - Constructor Norge

Kundens personvern

Kundens personvern

Gonvarri Material Handling AS (GMH) og tilhørende varemerker (Dexion, Constructor, Kasten og PSS) har for å følge den nye personvernloven som trer i kraft 25. mai (GDPR), gjort nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å forhindre tap, misbruk, endring, uautorisert tilgang og tyveri av de personopplysninger som oppgis, med hensyn til teknikkens tilstand, dataenes art og de risker som de utsettes for.

Hvem er ansvarlig for dine opplysninger?

Ansvarlig for dine data kommer til å være Gonvarri Material Handling AS, med organisasjonsnummer: 974 396 904 og registrert adresse på Østensjøveien 27, 0661 Oslo Norge.

I hvilken hensikt skal dataene behandles?

Personopplysninger vil bli behandlet i følgende hensikt:

  • Kunder

Administrasjon av de opplysninger som behøves for å opprettholde kontraktsforholdet med kundene.

  • Kontrakts- og budhåndtering.

Forvaltning av kontrakt med Corporate GMH kunde.

  • Potensielle kunder.

Lead informasjon og forretningskontaktadministrasjon.

Hvilke data samles inn?

For å kunne gjennomføre ovenfor nevnte tiltak, er det nødvendig å samle inn følgende informasjon:
Kunder:

  • Kontaktinformasjon
  • Juridisk informasjon hos kunden
  • Kontrakts- og budhåndtering

Viktig rettslig grunn

For bearbeidingsoperasjoner finnes det rettslige grunner i det nåværende avtaleforholdet som opprettholdes hos den registrerte.

Hvor lenge vil vi oppbevare dine opplysninger?

  • Kunder: 5 år
  • Administrasjon av kontrakt og tilbud: 5 år

Hvem vil dine opplysninger bli sendt til?

Kunden informeres om at GMH kan være pliktig til ifølge lov, å offentliggjøre enkelte av sine personopplysninger til NAV og Skatteetaten.

Kunden informeres om at informasjonen i følgende behandling meddeles tredje part, som angis nedenfor med den behandling som de er relatert til. Ved eventuell endring eller modifisering av kundens personopplysninger må kunden informere GMH så raskt som mulig.
Bearbeidingsselskapet og tredje part er følgende:

Kunder:

  • Kunden informeres om at hans opplysninger ikke kommer til å overføres til tredje part, uten gyldig grunn.

Administrasjon av kontrakter og tilbud:

  • Corporate GMH

Individuelle rettigheter

Den registrerte har rett til å få tilgang til hans / hennes personopplysninger, samt rett til å begjære rettelse av feilaktige opplysninger eller, ved behov, begjære at de slettes dersom opplysningene ikke lenger er nødvendige i forhold til den hensikt de var samlet inn.

Under visse omstendigheter kan den registrerte begjære en begrensning av behandlingen av hans eller hennes opplysninger, i det tilfellet der vi bare beholder dem for å stille eller forsvare krav.

Under visse omstendigheter og av grunner som angår hans eller hennes spesielle situasjon, kan den registrerte motsette seg behandlingen av hans eller hennes opplysninger. GMH kommer til å slutte å bearbeide data, med unntak av tvingende legitime grunner, eller utøve eller forsvare eventuelle påstander.

For å utøve disse rettigheter og for noen annen fortydligende kan kandidaten skrive til postadressen ovenfor eller gjennom følgende e-postadresse privacy.rights@gonvarri-mh.com.