Textaafoam, Nederland

  • Textaafoam2
  • Textaafoam1

Textaafoam, Nederland - Constructor Referanser

Textaafoam BV er en industriell grossist i møbelstoffer med en omfattende samling av tekstiler fra førende tekstilfabrikker verden over. Textaafoam BV er en familievirksomhet med mer enn 35 års erfaring innen for møbelpolstring. Firmaet jobbber både nasjonalt og internasjonalt.

Hvor har du hørt om oss?
Relasjonen mellem Constructor og Textaafoam oppstod, da Textaafoam flyttet til nye lokaler i 2006.

Hvorfor kontrollere reoler og lagerdriften?
Der er et krav fra Arbowet . Pluss av sikkerhetsmessige årsaker, da våre reoler er opptil 12 meter høye. Så et sikkert arbeidsmiljø er avgjørende.

Hvorfor Dexion / Constructor?
Da Dexion også er leverandør av reoler og dermed har all den viten som er nødvendig for å gjøre en grundig inspeksjon.

Er du fornøyd?
Ja , fordi deres kontrollører observerer alle avvik (uansett størrelse), er vi overbevist om, at undersøkelsen utføres korrekt.

Hva synes du om prosessen ( rådgivning / tilbud / reparasjon, etc.)?
Fornøyd da rådgivning og tilbud lever opp til våre forventninger.Men levering av nytt materiale kan ta litt længere, da vi ikke har reservedele på lager.

Hva synes du om den måte, hvorpå reparationer er lavet?
Bra fordi alt er skiftet ut eller reparert i samråd med oss.

Fordel med Dexion / Constructors inspeksjon?
Dexion har kjennskap til vår layout ettersom de også har levert palle reoler og har besøkt oss i mange år.