Stabburet, Norge

Stabburet, Norge - Constructor Referanser

Dette er virkelig et kurs vi kan anbefale til alle som jobber med reoler. Vi var 26 mennesker fra RB, som deltok på et aftenkurs. Tilbakemeldingene fra alle deltakerene var at kurset har bidratt til en forbedret viten om sikkert lagermiljø, og om hvilken innvirkning som enhver skade kan få.

Å se bilder av en reolkollaps er én ting, men å få forklart årsaken til sammenbruddet og samtidig lære, hvor liten en skade, som faktisk fører til et slikt sammenbrud, er den viktigste leksjonen. Nå skal vi fremheve de forskjellige typer av skader på stag, stigeben og bjelker, hvis sikkerhetssplit mangler osv. Allerede den første uken etter kurset, har vi mottat flere rapporter fra våre operatører og vårt sikkerhetspersonale på ting som skal  repareres, og det er veldig bra.

Vi opplevde en helt annerledes holdning etter kurset, og det er den viktigste forskjellen. Alle bidrar nå til et trygt og sikkert arbeidsmiljø på vårt lager."

- Terje Svendsen, lagersjef, Stabburet