Rema, Langhus

  • Rema

Rema, Langhus - Constructor Referanser

Inge-Peter Myrmoen, IT, Safety & Maintenance Manager hos REMA distribusjonssenter i Langhus fortalte oss om Remas samarbeide med Constructor Norge: "Vi utfører daglige inspeksjoner og foranstaltninger vedrørende sikkerhet."

"Vi tror, at det psykososiale miljø påvirkes positivt av et godt og sikkert arbeidsmiljø. Våre medarbeidere skal være i stand til å se, at utfordringer relateret til deres sikkerhet løses med det samme.

Ekspertise og repetert trening kombinert med relevant informasjon gjør det mulig for medarbeiderne aktivt å påvirke deres egen og andres sikkerhet.

Constructor er vår aktive sparringspartner med stor forståelse for, hvor viktig sikkerheten er. Constructor kan se samspillet mellem høy aktivitet, menneskelige faktorer, truckkørsel og andre påvirkende faktorer.

Alt utføres på en måde, så virksomheter og medarbeidere kan se, hvor viktigt vi mener, at sikkerheten er, og hvordan den reagerer på det. Constructor viser en dyp interesse for utfordringer i relasjon til sikkerhet og løser disse utfordringer på en meget god måte".