Novozymes, Danmark

  • Novozymes1
  • Novozymes

Novozymes, Danmark - Constructor Referanser

Novozymes er verdens største produsent av enzymer, og har kunder i hele verden og har et marked som vokser fort. Derfor er det alltid et høyt aktivitetsnivå i virksomhetens ferdigvarelager, hvor en DS-INSTA Servicekontrakt er med på å opprettholde høyest mulig sikkerhetsnivå.

Selv når det er mest travelt på lageret, har arbejdsmiljøet og sikkerheten for de mange medarbeidere høyeste prioritet. Lagerets leder Niels Svendsen og teamleder Poul Erik Olsen sørger i det daglige for, at lagerdriften er så effektiv og sikkerhetsmessig korrekt som muligt. ”Vårt lager fordeler seg på flere bygninger, og er utstyret med  Constructor pallereoler til en samlet kapasitet på ca. 11.000 palleplasser, som hver kan oppbevare étt tonn enzymer”, forteller Niels Svendsen.

Utover klare ”ferdselsregler” og faste prosedyrer, er et viktig element i lagersikkerheten en DS-INSTA serviceavtale, som Novozymes har inngått med Constructor. Serviceavtalen sikrer, at man har en fast ekspert til å kontrollere og sørge for opprettholdelse av lagerinnventarets bruks- og sikkerhetskvalitet, så risikoen for ulykker og skader minimeres mest mulig.

”Det er veldig betryggende, at det hele tiden er fokus på sikkerheten. Så kan vi konsentrere oss om selve lagerdriften og samtidig føle oss sikre på at det hele ikke plutselig ramler sammen”, forklarer Niels Svendsen. ”Vi er jo ikke eksperter på lagerutstyr, så det er fint å ha kontakt med en lager- og sikkerhetsekspert som kjenner til vårt lager til bunns supplerer Poul Erik Olsen.

”Vi har en god dialog med Constructor og vår kontaktperson, som vi ringer til, hvis der skjer et eller annet av betydning for lagerinstallationen. DS/INSTA-kontrolløren vet, hva  som skal til for at sikkerheten igjen blir optimal bemerker Niels Svendsen.

”En liten knekk eller mimdre beskadigelse kan se ganske uskyldig ut, men allikevel være farlig og ende med sammenbrudd”, forklarer Niels Svendsen. ”Og våre egne ansatte må ikke ta seg av utbedringsoppgaver - det skal være særlig  sertifiserte eksperter. Utover de løpende tilsyn vi har, når vi tilkaller DS/INSTA-kontrolløren, så blir hele lageret - fra A til Z - gjennomgått for stabilitet og sikkerhet minst én gang i året. Vi får så en rapport, som dokumenterer sikkerheten og presiserer, hvor det evt. skal skje utbedring, forsterkning eller omorganisering”, beskriver Niels Svendsen.

”I forbindelse med sikkerhetsjekkene får vi ofte anvist ideer til bedre plasssutnyttelse eller ytterligere skjerpelse av sikkerheten. F.eks. fikk vi for kort tid siden montert autovern foran reolene på de stedene hvor risikoen for truckpåkjørsel var størst. En enkel og virkningsfull idé med ekstra forsterkning i en skrikende gul alarmfarve – den er vanskelig å overse”, forteller Poul Erik Olsen.

”Vi må si, at vi er supertilfredse med serviceavtalen og samarbeidet ”, fortsetter Niels Svendsen. ”Det kan jo lett skje noe i et travelt sted som her, hvor det er 10-12 meter til loftet, fylt med pallereoler, smale ganger og flere  tårntrucks, gaffeltrucks og palleløftere, som hele tiden er i aktivitet”, avslutter Niels Svendsen.