Multiline, Danmark

  • Constructor-Denmark_Multiline_3
  • Constructor-Denmark_Multiline_1

Multiline, Danmark - Constructor Referanser

Gjennom flere år har Constructor Danmark hjulpet sine kunder med å utføre sertifiserende reolettersyn. Vi har besøkt Multiline i Sorø og snakket  med Logistiksjef Kent Filt om hvordan virksomheten bruker Constructor's konsept med reolettersyn.

Når begynte MultiLine med DS-INSTA-kontroll på lageret?
Det gjorde vi samtidig med at det nye sentrallageret ble bygget. Lageret ble tatt i bruk på starten av 2009.

Hva var bakgrunnen for beslutningen om å innføre DS-INSTA-kontroll på lageret deres?
Vi har på den måte en uavhengig inspeksjon. Hvis det var oss selv som skulle kjøre en kontroll av lageret, føler jeg ikke at det ville vært sikkert nok. Med et uavhengig ettersyn er det helt nøytrale øyne som ser på det, og dommen vil være vanskeligere.

Så er vi sikre på at lageret blir kontrolleret etter den standard som gjelder. Det som skal utskiftes blir utskiftet, det er kompromissløst. Ved mindre utdbedringer kan vi selv velge om, og når det så skal utskiftes. Det er fint å ha dialog med en INSTA konrollør.

Hvor tung er trucktrafikken på lageret deres?
Vi har to skift med 46 medarbeidere, som fordeler seg på dag- og kveldskift. Vi kjører med plukketrucks som utfører både oppfylling og plukk. Vi har massiv trafikk som fordeler seg på 9600 m2 høylager og 3000 m2 terminal. Logistikkoppsetningen bygger på ABCplassering avproduktene – dels for å optimere kjøreavstand, dels for å spre trafikken mest hensiktsmessig.

Hvor mye betyr det for dere at et DS-INSTA-ettersyn følges opp av en rapport?
Det er et must. Vi skal dokumentere vår sikkerhetsvedlikeholdelse som et viktig ledd i vår ISO 14401 sertifisering. Den årlig revisjon gjennomføres av Dansk Standard. Når det er intern Bunzl-revisjon  skal vi også dokumentere at det er en løpende kontroll. Det er tilfeldig når den interne kontroll skjer.

Har du på noe tidspunkt hatt en dialog/besøk av Arbeidstilsynet om lagersikkerheten?
Da vi bygget lageret, ble Arbeidstilsynet involvert i den innledende fase. Dette skjedde gjennom  konsulentvirksomheden Crecea. Vi gjør mye ut av at vi lener oss opp til Arbeidstilsynets regler. Ved det uanmeldte screeeningsbesøket av Arbeidstilsynet 6 mnd. etter igangsetting, fikk vi høyeste karakter bl.a. med en annerkjennelse av våre relativt mange truckvern.

Hvilke fordeler ser du ved å få utført et DS-INSTA-ettersyn av Constructor?
-Habilitet. Når man har så mange varer liggende på sitt lager, helt opp i 16 meters høyde, skjerpes kravene til sikkerhet. Med de uungåelige påkjørslene, er det viktig at det er dokumentasjon for at skadene er blitt utbedret. Det gir deg trygghet.
- Det blir gjort professjonelt, de ser det vi andre ikke ser.
- Skulle der oppstå problemer har jeg dokumentasjonen på plass. Hvis jeg blir utfordret av enkeltstående medarbeidere, instanser eller myndigheter er det viktigt for meg som ansvarlig sjef å kunne lene meg opp til det faktum at sikkerhetskontrollen er i orden. At reolene stadig lever opp til sikkerheten.

Har dere rutiner for utbedring etter påkjørsler?
Rutinen består av at den som kjører på, anmelder skaden med det samme til lagersjefen. Lagersjefen vurderer omgående skadens omfang. Ca. hver 3. måned har vi behov for utskiftning av søyler. Vi har en reservebeholdning av søyler og bjelker til samme formål. Samtidig med at det blir anmeldt til Constructor, tømmer vi de omkringliggende pallereoler for varer. Så kommer montøren vanligvis dagen etter, skifter søylen heretter settes varerne tilbake igjen. Uansett skadens omfang, noteres den alltid i protokollen. Protokollen ligger i det tekniske rum og er alltid tilgjengelig. Protokollen får INSTAkontrolløren utlevert til info, så han utover sin egen inspeksjon, sjekker at det er notert siden sist.

Har de utdannet internt personell til løpende kontroll av deres reoler?
Nei, vi har en guideline fra Constructor som vi bruker ved påkjørsel. Den gjelder også ved påkjørsel av beskyttelsesvern.