Forsvarets Materielltjeneste, Danmark

  • ForsvarMat

Forsvarets Materielltjeneste, Danmark - Constructor Referanser

Forsvarets Materielltjeneste (FMT) er en virksomhet i Forsvaret. FMT kjøper inn,  vedlikedholder og utleverer enhver form for materiell og utstyr til forsvarets myndigheter, herunder Hæren, Sjøforsvaret og Flyevåpenet. Virksomheten beskjeftiger 2400 personer, og har landet over 60 depoter, hvor man håndterer i alt ca. 700.000 lagernummer.

Oberst Jens Kofoed forklarer "Vi valgte å inngå en serviceavtale med Constructor for å få sakkyndig og sertifiserte INSTA-kontrollører til å sikkerhetsjekke våre palle- og småvarereoler depot for depot. Etter hver depotgjennomgang skulle Constructor så utarbeide en rapport over hvilke utbedringer og oppgraderinger der var behov for på depotet for å få sikkerheten på topp."

"Vi har hatt et kjempe bra samarbeide med Constructor, der vi har grundig og professjonelt har gjennomgått, oppgradert og sertifisert alt lagerinnventar sikkerhetsmessigt i henhold til den europeiske norm, DS/EN 15635. Derfor har vi nå fullstendig dokumentasjon på, at sikkerheten på vårt lager er i orden", konkluderer Jens Kofoed.

Holger Thor Nielsen, som ble utnevnt som prosjektleder  og ansvarlig for sikkerhetsoppdateringen fortsetter "Av nye sikkerhetsmessige foranstaltninger har vi bl.a. fått oppsatt reolbeskyttende truckvern i enden av reolene og rundt om stigebenene. Videre, har vi fått montert kjøregangssikring ved kjøreutgangen. En vesentlig ting er også, at vi nå har fått avmerket alle reoler med de lovpliktige belastningsskilt, som opplyser om reoltype, dimensjoner og belastningsevne. Nå er alle våre forsyningsreoler sertifisert og godkjent, så arbeidstilsynet og andre tilsyn bare kan komme."