ABB Benelux, Nederland

  • ABB

ABB Benelux, Nederland - Constructor Referanser

ABB Benelux er den lokale representasjon av den globale ABB . ABB Ede bidrar til å forbedre ytelsen til energiselskaper, industrielle kunder og deres sluttbrukere mens de reduserer miljøpåvirkningen .

Intervju med Mr. Accouna i ABB

Hvorfor inspeksjon av reoler / lager?
For å sikre sikkerheten til personalet og for å unngå skade.

Hvorfor Dexion / Constructor?
En representant for Dexion kom for å se på oss mange år siden, og vi likte deres forslag til nytt lager utstyr. Utstyret ble installert , og vi likte måten Dexion håndtertw dette ,  kommunikasjonen med dem var veldig bra. Så det var naturlig at vi ønsket Dexion å inspisere vårt lager i tillegg.

Er du fornøyd?
Ja. Vi blir informert på forhånd om når kontrollen vil finne sted. Så  kan jeg informere de ansatte når inspektøren kommer , og også sørge for at en truck er klar for inspektøren å bruke ved inspeksjon i høyden.

Hva synes du om gjenopprettingen ( råd / tilbud / oppreisning )?
Jeg er fornøyd hvordan dette gjøres . Det er viktig at selve reparasjonen foregår kort tid etter at vi gir ordre om å reparere. Hvis utstyret vårt er skadet, må dette repareres raskt for å sikre sikkerheten til teamet mitt .

Hva synes du om måten reparasjoner er gjort?
Meget bra, fordi jeg er informert på forhånd når reparasjonen vil ta sted . Det er også vanligvis de samme ingeniørene som gjør jobben , de kjenner selskapet og de ​​ansatte i ABB kjenner dem.

Kommentarer; Jeg er veldig fornøyd med Inspeksjoner utført av Dexion .