Tenker du sikkerhet på lageret? - Constructor Norge

Tenker du sikkerhet på lageret?

Tenker du sikkerhet på lageret?

Sikkerhet på lageret er ditt ansvar!

Constructor tar sikkerhet på alvor og gjennomfører sikkerhetskurs i reollære. Et lagermiljø er satt under streng kontroll av norsk lov. Utgangspunktet for vårt Sikkerhetskurs i reollære er en ny europeisk norm, som er å anse som et minimumskrav for reolsikkerhet. Normen gjelder nå for 30 europeiske land og heter NS – EN – 15 635. Normen erstatter den inter nordiske standarden NS – INSTA. Dette betyr at alle bedrifter er pålagt å gjennomføre risikoanalyser, også på lageret.

Liten skade kan velte stort lass

Det kan som kjent være dramatiske konsekvenser ved et reolras, og vår erfaring er at veldig mange brukere ikke kan nok om dette. Vår erfaring viser at kursdeltakere får en ny holdning og forståelse for hva som kan skape farlige situasjoner og hvilke tiltak som må gjøres for å opprettholde et trygt miljø.

Kort fortalt omhandler kurset:

 • Ansvarsforhold
 • Kontroll og utbedring etter gjeldende normer
 • Gjennomgang av toleransekrav for ulike reoler
 • Få i gang egenkontroller
 • Forklaring av belastningstabeller
 • Forklaring av bruksanvisninger og sjekklister
 • Dokumentasjon av overnevnte i henhold til Arbeidsmiljøloven, Lov om produktansvar, Forskrift om Internkontroll og gjeldende normerd

Kunnskap og forståelse på ditt lager!

Vi har, som markedsleder, vært vårt ansvar bevisst og har avholdt sikkerhetskurs i reollære i mange år. Det er av allmenn interesse å fokusere på sikkerhetsspørsmålene og skape et trygt og godt arbeidsmiljø for alle de personer som jobber med lager og logistikk. Arbeidsmiljøet er ofte hektisk, noe som gjør at man tar unødige sjanser.

Kunnskap og forståelse er kjernen i alt sikkerhetsarbeid!

 • Hvilke retningslinjer gjelder? Lover, forskrifter
 • Kontroll og ettersyn. Hvor ofte? - Hvorfor og hva skal den omfatte?
 • Hvilke skader forekommer? Konsekvenser?
 • Hvilke tiltak skal iverksettes?
 • Informasjonsskilt. Hvilken informasjon skal finnes? Hvordan man leser belastningstabeller, leverandørinformasjon om overlast, ansvar, kursing osv.

Kurset avholdes i våre lokaler på Etterstad fra kl 09.00 - 15.00 på de respektive datoene.

Pris per deltager kr 3000,- Beløpet inkluderer kursmateriell, dokumentasjon og lunsj.