Hva er et reol ettersyn?

  • Hva er et reol ettersyn?| INSTA-kontroll | Reolsikkerhet | NS - EN 15 635 - Constructor Lagersikkerhet

Hva er et reol ettersyn?

Constructor's INSTA-kontrollører er fullt sertifisert, og har bred erfaring med å utføre årlige kontroller, som sørger for sikkerheten på deres lagerreoler.  

Vi foretar sikkerhetskontroll av reoler etter den nye europeiske standarden NS/EN 15 635. Standaren angir hvem som har ansvaret i forbindelse med montasje, drift, vedlikehold og kontroll av reolsystemer.

Etter hver kontroll, utarbeides det en detaljert rapport, som indikerer de områder som krever øyeblikkelig handling eller fremtidig oppmerksomhet.

Dette gjør vi ved hjelp av en enkel "trafikklys" indikator. Etter hver kontroll utleverer vi dokumentasjon som kan settes opp på reolene, og tydelig bekrefter vårt ettersyn. 

Vår hensikt er å skape et sikkert arbeidsmiljø.

Bestill reolkontroll her»  

 

 Se hvordan et sikkerhetsettersyn foregår:

  

Våre ettersyn overholder nøye Arbeidstilsynets retningslinjer, og all rådgivning  og reparasjonsarbeide er fullt forsikret.