Utdragsenheter og plukkfasader - Constructor Spesifikke bransjeløsninger - Constructor Norge

Utdragsenheter og plukkfasader

Beskrivelse

Utdragsenheter og plukkfasader

Våre plukkfasader, mobile leanstillasjer og utdragsenheter er i høy grad utformet for å ta hensyn til faktorer som: plukkhastighet, vekt på montasjedetaljer, emballasjestørrelse, frekvens, bakomliggende transportsystem, dvs. kundetilpassede løsninger for godshåndtering i tilknytning til montasjestasjonen. Hard konkurranse fra både inn- og utland resulterer i høye effektivitetskrav til norsk industri. I tillegg kommer Arbeidstilsynets krav om bedre arbeidsmiljø i monteringshaller.

Grunnlaget i systemet er pallereol P90 Silverline. Reolen kompletteres med de enheter som skal til for å oppnå effektiv plukk og retur av plukkasser og emballasje. På skråhyller (regulerbar helling) glir plukkassene frem til plukkeren i riktig pplukkhøyde. De minst brukte komponentene kan oppbevares / håndteres fra lavt plasserte uttrekksenheter. Skråhyllene kan erstattes av rullebaner. Plukkreolen kan monteres med uttrekkbare eller faste arbeidsbenker, samt hjul. Forskjellige typer av palleinnsatser kan leveres.

Plukkreolen er i høy grad utformet med hensyn til faktorer som:

plukkhastighet, vekt på montasjedetaljer, emballasjestørrelse, frekvens, bakenforliggende transportsystem. Med andre ord, er dette en kundetilpasset løsning til godshåndtering i tilslutning til monteringsstasjonen. 

Produktfakta

Utdragsenheter og plukkfasader

Constructors Lean produkter er lokalisert ved monteringslinjer og utgjør en vital del av monteringsprosessen. Plukkreolen kan utstyres med låsbare hjul, slik at de enkelt kan flyttes rundt.

Plukkreolen fungerer på den måten at påfylling av komponenter skjer på baksiden. Herfra føres kompnentene via rullebaner eller skråhyller frem til plukking. Eventuell tomemballasje går i retur på rullebaner, som heller mot baksiden.

Den viktigste fordel ved Constructors plukkreol er at den gir en sikker og rask kompnentforsyning til monteringsstasjonen, samtideg med at den er en ergonomisk utformet arbeidsplass.

Spesifikasjoner

Utdragsenheter og plukkfasader

Plukkreolens konstruksjon er fremstilt av varmforsinkede stolper og horisontale bærejern. De mange tilbehørsenheter består av:

  • Uttrekksenheter: gulvmodell med støttehjul i front, modeller til bærejernsoppheng, enveis- eller toveis. Belastningskapasitet 600 kg.
  • Fotstøtter i aluminium.
  • Rullebaner i forskjellige utgaver.
  • Skråhyller, montert i plukkreolen eller sidehengte, med eller uten rullebaner.
  • Arbeidsmoduler. Direkte montert i forskjellige dybden, 650, 700, 750, 800 og 850 mm. Flyttbare med 50 mm intervall. Maks last pr hylle 150 kg.
  • Vippeenheter til alternativ pallehåndtering.
  • Uttrekkshyller og arbeidsbord.