Mobil dekkoppbevaring - Constructor Oppbevaring av dekk - Constructor Norge

Mobil dekkoppbevaring

Mobil dekkoppbevaring

Både Småvarereol HI280 og Pallereol P90 kan monteres på mobile vogner. Med mobile dekkreoler oppnår du økt lagerkapasitet sammenlignet med stasjonære reoler.

Dekkoppbevaring i mobile småvarereoler

Stålreolen HI280 kan monteres på mobile vogner, og dermed utgjøre det mest optimale kompakte systemet til dekkoppbevaring. Mobile dekkreoler øker lagerkapasiteten betydelig sammenlignet med tradisjonelle reoler, og selvom investeringen er høyere, betraktes en mobil løsning ofte som et billig alternativ til et dyrt tilbygg. Dette systemet er ideelt, når gulvplassen er begrenset eller kvadratmeterprisene er høye.


Mobile dekkreoler tilbyr en meget sikker oppbevaring, da de mobile enhetene kan låses sammen. Adgang kan kun skje via nøkkelås.

Dekkoppbevaring i mobile pallereoler

Ved å montere pallereoler på mobile vogner kan du øke lagerkapasiteten i et system, og samtidig fastholde adgang til  lagrede produkter. Dette er fordelen ved MOVO, vårt mobile reolsystem.


MOVO mobile pallereoler til tunge belastninger, er et elektronisk styrt system, som kjører på nedstøpte skinnner.
Reolene kan bære seksjonslaster opp til 24 tonn med stigebenshøyder opp til 12 meter. Den variable kontrollen er brukervennlig, og når de enkelte gangene er åpne, garanteres sikkerheten med state-of-the-art sensorteknologi.


MOVO systemet er ideelt til oppbevaring av store mengder dekk, f.eks. på et verksted som håndterer skift av vinter- og sommerdekk.


Ja takk, send meg ett tilbud på dekklagring!