Marina og båtlagring - Constructor Spesifikke bransjeløsninger - Constructor Norge

Marina og båtlagring

Beskrivelse

Marina og båtlagring

Hvordan skape økt lønnsomhet med minimale investeringer

Antallet fritidsbåter er høyere enn noensinne, og interessen for båt og båtliv øker fortsatt. Dette skaper utfordringer for båteier som skal finne vinterlager, og muligheter til økte inntekter for marinaer og båtlagre. I ”gamle dager” satte man en vogge ved brygga og la presenning over til vårpussen skulle gjøres. Dette er det ikke lenger plass til hos alle. Alle har heller ikke anledning til å slepe båten hjem for vinteren, da de nye kravene til tilhengervekt osv gjør at man må leie kranbil for å flytte. For de av oss som bor i byene er dette uansett ikke aktuelt.

Med vår galvaniserte løsning med reoler kan kapasiteten lett mangedobles i båtlagret gjennom å utnytte høyden. På denne måten vil det også være enkelt å komme til for demontering av hekkaggregat og konservering etter at båten er satt på plass.

Den galvaniserte utførelsen gir maksimal motstand mot barskt klima, og vårt store utvalg av stolper og bærejern gjør at reolene kan tilpasses de aller fleste båtstørrelser. Anlegget kan skreddersys til plassen som er tilgjengelig, og kan om ønskelig demonteres i sommerhalvåret.

Nå kan vi også tilby mobile reoler for båtlageret:

Vårt unike MOVO vognsystem gir muligheter for en svært kompakt løsning uten at tilgjengelighet til den enkelte båten går tapt.

Forutsetningen for alle våre løsninger er solide støpte fundament og en egnet truck.