Schneider Electric, Sverige

  • Schneider_02
  • Schneider_03
  • Schneider_04
  • Schneider_05
  • Schneider_01

Schneider Electric, Sverige - Constructor Lean produksjon

Schneider Electric oppbevarer pallegods på sitt sentrallager i P90 pallereoler. Det manuelle plukklageret er bygget med småvarereol HI280. I tillegg har Constructor levert en 9 meter høy grenreol for lagring og håndtering av lang last.

Da selskapet senest trengte å utvide kapasiteten samarbeidet partene om en løsning hvor eksisterende lager ble re-designet til et smalgangslager i 9 meter høyde. Småvarene håndteres med smalgangstruck.

Ombyggingen økte kapasiteten med 3812 hyllemeter på samme areal. En løsning som har resultert i en vesentlig bedre utnyttelse av rommet.

Kapasitet:

  • Pallereol P90: Gavelhøyde 9 m, Belastning bærejern 2400 kg. I alt 11 500 palleplasser. 
  • Sikkerhetsutstyr til pallereol: Truckbeskyttelse, stigebensbeskytter, pallestopp og netthyller. 
  • Småvarereol HI280: Bygget som manuelt plukklager i 9 meters høyde. Totalt 5616 hyllemeter. 
  • Grenreol: 9 meter høyt til håndtering av både langt og tungt gods. Seksjonskapasitet 5 tonn.