Unik installation med mobile pallereoler

  • FJ_mobile_1
  • FJ_mobile_2
  • FJ_mobile_4

Unik installation med mobile pallereoler

FJ Industries framstiller og selger et bredt program av stansede, støpte, smidd og sintret lyddemperflanger både til produksjon av nye biler samt til reservedelsmarkedet.

Da FJ Industries bygget nytt lager på 620 m2, ønsket de så mange palleplasser som mulig. Dette ønske ble opfylt med en unik installasjon med mobile pallereoler.

Løsning:

Med utgangspunkt i lagerets takkonstruksjon designet Constructor Danmarks teknikere en skreddersydd løsning med mobile pallereoler, MOVO. Installasjonen inneholder 3 forskjellige stigehøyder på henholdsvis 5,5 - 6,5 og 7,5 meter.

På 620 m2 har FJ Industries over 2.688 palleplasser. Anlegget består av 5 mobilvogner på hver 29,8 meter og hver åpen gang gir adgang til 512 palleplasser. Belastningskapasiteten pr. bjelkepar er 4000 kg.

Det er montert kabeltraveser til gjennomkjørsel, så anlegget kan betjenes fra begge sider. MOVO-reolene fjernbetjenes fra truck.

Kapasiteter:

Lagerareal: 620 m2
Stigehøyder: 5,5 - 6,5 - 7,5 meter
Antall palleplasser/mellomgang: 512
Totalt antall palleplasser: 2688
Belastningskapasitet pr. bjelkepar: 4000 kg