Lean produksjon lager-løsninger - Constructor Norge

Lean produksjon lager-løsninger

 • Constructor - Lean Manufacturing Volvo 01
 • Constructor - Lean Manufacturing5 Dexion
 • Constructor - Lean Manufacturing Skrues
 • Constructor - Lean Manufacturing Shelving
 • Constructor - Lean Manufacturing Volvo

Hold produksjonsprosessen gående!

Produksjon er basis for de fleste varer vi kjøper og forbruker i dag, og produksjonsprosessen kan noen ganger være kompleks.

Effektive lagerløsninger er en generell utfordring, uansett om du er produsent av medisin, elektronikk, biler, klær, matvarer eller andre forbruksvarer. Vanlige utfordringer for våre Produksjonskunder er: 

Produksjonsaktivitet er ofte en fler-stegs prosess som sjelden har lagerbehov som kun trenger én løsning. Forskjellige stadier av prosessen kan kreve forskjellige lagerløsninger, som sammen, skaper en god og funksjonell drift.

Hovedmålet er å redusere feilfrekvens, forbedre ergonomi og arbeidsflyt, opprettholde optimalt produktivitetsnivå og generelt sett ha et godt organisert lagringssystem i hvert steg av produksjonsprosessen.

 • Råvarelager for JIT-levering til produksjonens
 • Sikre at råvarer eller komponenter befinner seg på rett sted til rett tid 
 • Langtidsoppbevaring av store volumer
 • Lagring av artikler med ulik størrelse og vekt
 • Smidig vareflyt mellom lager og produksjon
 • Optimal materialhåndtering 
 • Batch-kontroll og sporbarhet
 • Ergonomi i produksjonen
 • Sikker oppbevaring av spesialverktøy, utstyr eller reservedeler
 • "Ineffektiv produkthåndtering fjerner alle fordelene som oppnås med økt produksjonshastighet"
Ring oss Ring oss: 
+47 67 11 26 00
Send oss en email Skriv til oss:
Send e-mail
Registrer deg for vårt
Nyhetsbrev

  

Et utvalg av våre kunder:

 • Atlet, Sverige

  Atlet, Sverige

  Virksomeheten til Atlet AB består av tre varehus, ett for innkommende komponenter, ett for mellomliggende varer og ett for ferdigstilte varer.

 • Bosch Animal Feed, Tyskland

  Bosch Animal Feed, Tyskland

  Constructor utviklet et nytt semi-automatisk konsept. Løsningen er basert på bruk komponenter med drevne rullebaner i et transportsystem, med P90 pallereol kontrollert av Dilo lagerstyringssystem.

 • Referenser - Mobile pallereoler - Constructor

  FJ Industries, Danmark

  Med utgangspunkt i lagerets takkonstruksjon designet Constructor teknikere en skreddersydd løsning med mobile pallereoler, MOVO.

 • Schneider Electric, Sverige

  Schneider Electric, Sverige

  Schneider Electric oppbevarer pallegods på sitt sentrallager i P90 pallereoler. Det manuelle plukklageret er bygget med småvarereol HI280. I tillegg har Constructor levert en 9 meter høy grenreol for lagring og håndtering av lang last.

 • Swegon, Sverige

  Swegon, Sverige

  Generellt ser Swegon på alle deler av selskapet for å finne mulige forbedringspunkter innen lagring og håndtering. En høy grad av miljøtenkning og kostnadsbevissthet fikk Swegon til å investere i en kompakt MOVO lagringsløsning for å spare plass og for å få riktig håndtering a...

 • Referanser Volvo PV, Göteborg - Lean-produksjon og plukk - Constructor

  Volvo PV, Sverige

  Sammen med Volvo PV designet Constructor en plukkreol med flere fordeler: mindre behov for lagerplass, tilpassede og optimerte plukkstasjoner, kortere produksjonstider, bedre ergonomi og reduserte omkostninger.